Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

WEEK 6 en 7

VAK: CHRISTELIKE GODSDIENSSTUDIES

KLAS: PRIMÊR 4

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

Onderwerp: Jesus gee ons 'n nuwe lewe

Prestasiedoelwitte

Aan die einde van hierdie eenheid behoort leerlinge in staat te wees om:

1 verduidelik wat nuwe lewe beteken.

2 bespreek die bewyse van 'n nuwe lewe in 'n persoon.

3 die vrugte van 'n nuwe lewe opsom.

4 identifiseer die kenmerke van 'n nuwe lewe.

Gids tot Bybelgedeeltes

Handelinge 16:31-34; Galasiërs 5:22-26

INHOUD

Wat nuwe lewe beteken

'n Nuwe lewe beteken 'n veranderde lewe. Dit beteken dat 'n mens wat in sonde leef skielik verander en sy sondige weë prysgee. As gevolg daarvan

1 Die ou karakter maak plek vir 'n nuwe karakter.

2 Die ou weg wat tot vernietiging gelei het, verander nou en lei tot ’n nuwe

lewe van verlossing.

3 Die ou gesindheid verander na nuwe gesindheid.

4 Die ou gesindheid van bedrog, lieg, baklei, misbruik, bedrog in ondersoek, ongehoorsaamheid, ens, verander nou na die waarheid praat, liefhê,

gehoorsaamheid en vriendelikheid.

'n Nuwe lewe in Christus beteken dat 'n sondaar wat sy lewe in bedrog gelei het,

leuen, ongehoorsaamheid, ensovoorts, aanvaar nou Jesus Christus in sy lewe en

so word 'n kind van God. So iemand het 'n nuwe lewe. Nuwe lewe kan

kom net deur Jesus Christus. Bekering van sondes en aanvaarding van

Jesus Christus sal ons 'n nuwe lewe gee.

Bewys van 'n nuwe lewe

Wanneer 'n persoon se lewe verander, is dit duidelik in sy karakter, gesindheid en

gedrag. Die lewe van 'n persoon met nuwe lewe sal vreugde, vriendelikheid, vrede hê,

en ander deugde.

Die gedrag van die veranderde lewe sal deur die mense rondom opgemerk word.

Die verhaal van die tronkbewaarder in Filippi is 'n voorbeeld van die bewyse van 'n nuwe

lewe.

Paulus en Silas het na Filippi gegaan om die evangelie van Christus te verkondig. Hulle het mekaar ontmoet

'n slavin wat 'n bose gees gehad het. Paulus het die gees uitgedryf. Die eienaar van die

meisie het besef dat die manier om geld te maak deur bose gees was

gestop. Paul en Silas is gearresteer en daarvan beskuldig dat hulle die stad ontwrig het.

Die landdroste het beveel dat hulle gegesel moet word. Nadat hulle hulle geslaan het

hulle in die tronk gegooi. Die tronkbewaarder is opdrag gegee om hulle in die tronk te hou. Hy

sit hulle in die binneste tronk en bl

Om middernag het Paulus en Silas gebid en lofsange tot God gesing. Skielik,

daar was 'n groot aardbewing, die fondament van die tronk het geskud, al die

deure is oopgemaak en elke ketting is losgemaak. Die tronkbewaarder het wakker geword

en homself wou doodmaak, het hy gedink dat die gevangenes ontsnap het.

Paulus het vir hom gesê dat hulle nog in die tronk is. Die tronkbewaarder het bang geword. Hy

het Paulus en Silas gevra: 'Wat moet ek doen om gered te word'? Hulle het gesê: 'Glo in

die Here Jesus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin'.

Paulus en Silas het die woord van God aan hom gespreek. Hy het Christus die aangeneem

dieselfde uur. Hy het vir Paulus en Silas na sy huis geneem en kos voorberei vir

hulle. Hy was saam met sy huisgesin bly dat hy in God geglo het.

Die vrugte van 'n nuwe lewe

Die Heilige Gees gee die vrugte van die gees aan 'n mens met nuwe lewe. Die vrugte

van die gees is

1 Liefde 5 Vriendelikheid

2 Vreugde 6 Goedheid

3 Vrede 7 Getrouheid

4 Geduld 8 Sagmoedigheid

9 Selfbeheersing

Hierdie vrugte sal getoon word in die karakter van die persoon van wie verander

sy ou maniere na 'n nuwe manier. Die bewyse van hierdie vrugte sal gesien word en

bekend deur beide die veranderde persoon en die mense rondom hom.

Kenmerke van 'n nuwe lewe

Die kenmerke van 'n nuwe lewe in Christus is:

1 Gehoorsaamheid

2 Regslewend

3 Vriendelikheid

4 Om eerlik te wees

5 Praat die waarheid

6 Selfbeheersing

7 Sagmoedigheid

8 Toon liefde

9 Vergewe mekaar

Morele lesse

1 God het ons lief. Hy wil hê ons moet 'n verandering van die lewe hê.

2 God wil hê ons moet ons van ons sondes bekeer, Jesus aanneem en 'n nuwe ontvang

lewe.

3 Dit is die wens van God dat die hele mensdom tot bekering sal kom en die nuwe lewe in Christus sal aanvaar.

4 God wil hê dat ons die vrugte van die gees moet ontvang.

5 Die bewyse van 'n nuwe lewe moet in ons gesien word.

6 Ons lewens moet die kenmerke van 'n nuwe lewe toon.

Onthou:

1 Wanneer 'n man van sy ou gewoontes en gesindheid verander, sê ons hy het

'n nuwe lewe.

2 Wanneer iemand hom van sy sondes bekeer, Jesus aanneem en sy oue verlaat

maniere, sê ons dat hy 'n nuwe lewe in Christus het.

3 Bewyse van 'n nuwe lewe word gewoonlik in die karakter van die persoon getoon.

Mense rondom hom moet die veranderinge van ou lewe na nuwe lewe sien.

4 Die Heilige Gees gee die vrugte van die gees wat insluit: vrede, liefde, vreugde,

vriendelikheid, geduld, ensovoorts.

Oefen

1 Verduidelik wat nuwe lewe beteken.

2 Noem die bewyse van 'n nuwe lewe.

3 Noem twee vrugte van 'n nuwe lewe.

4 Noem drie kenmerke van `n nuwe lewe.

Vul die gapings in met die korrekte antwoorde.

5 'As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe ------------------'.

6 Die vrugte van die gees is -------------- en --------------------.

Kies die korrekte antwoorde vir die volgende.

7 Bewyse van 'n nuwe lewe word gewoonlik gesien in

N karakter. B. kos. C. maaltyd. D. drink.

8 Liefde, vreugde, vriendelikheid is die vrugte van

A. man. B. Heilige Gees. C. kos