Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Week: 5de

Onderwerp: Christelike Godsdienskunde

Klas: primêre 4

Kwartaal: 1ste Kwartaal

Onderwerp: God roep ons met 'n doel

- Die verhaal van die roeping van Abraham. Genesis 13:1-3

- Die doel van God se roeping.

- Die regte reaksie op God se roepstem

- Voordele van gehoorsaamheid aan God se roeping. Luk 5:1-11, Genesis 12:1-20

Onderrigmateriaal/Verwysingsmateriaal: Handboekkaarte en prente.

Bou Agtergrond/verbinding met voorkennis: Leerlinge is vertroud met die onderwerp

Inhoud

Die verhaal van die oproep van Abraham God het Abraham, seun van Tera, van Haran geroep om sy vader se huis te verlaat na die land wat hy hom sou wys. God het beloftes aan Abraham gemaak. Hy het belowe om hom 'n groot nasie, 'n seën en 'n groot naam te maak. Hy het ook belowe om dié wat hom seën, te seën en dié te vervloek wat hom vervloek het. Hy het gesê dat al die families van die aarde deur hom geseën sal word

Die doel van God se roeping

God ons hemelse vader het verskillende doelwitte om sy kinders te roep. God roep ons om nuttig vir hom en vir ander mense te wees. Hy het Simson geroep om die Israeliete uit die hand van die Filistyne te red. Hy het Josef geroep sodat hy nuttig kon wees vir Farao en sy geslag. God roep ons sodat Hy ons kan seën. Abraham is uit sy vader se huis geroep sodat hy deur God geseën kon word. God roep ons sodat ons vry kan wees van slawerny. Moses is deur God geroep om die kinders van Israel uit die hand van die Egiptenaars te verlos. God roep ons as boodskappers van sy woorde. Hy het Jona geroep en hom na Nineve gestuur om vir die mense van Nineve te preek sodat hulle hulle kon bekeer. God roep ons om geslagte uit ons op te wek. Abraham is geroep sodat hy die vader van nasies kon word.

Regte reaksie op God se roeping

Wanneer God ons roep, is dit belangrik dat ons na sy roepstem luister. Dit is ook belangrik om sy oproep te gehoorsaam. Ons moet nie aan sy oproep twyfel nie. Wanneer God ons roep, moet ons 'n versekering hê dat sy oproep om diens en seëninge is. Ons moet nie bang wees om te doen wat hy van ons vra nie. Ons moenie verskoning gee wanneer hy ons roep nie. Ons moet vinnig reageer. Abraham het met geloof, gehoorsaamheid en moed op God se oproep gereageer. Ons moet ook op dieselfde manier reageer as wat Abraham gedoen het.

Voordele van gehoorsaamheid aan God se roeping

Gehoorsaamheid aan God se roepstem maak God gelukkig. God seën diegene wat Hom gehoorsaam. Wanneer ons gehoorsaam aan God se roepstem, sal die doel van God se roeping vervul word en mense sal groot beloning ontvang. Jesus was by die meer van Genesaret toe die mense na hom toe gekom het om die woord van God te hoor. Jesus het twee bote by die meer gesien en die vissermanne was nie daar nie. Hy het in een van die bote geklim wat Petrus s'n was. Hy het Petrus gevra om 'n bietjie van die land af te stoot. Jesus het gesit en die mense van die boot af geleer. Toe Jesus klaar gepreek het, het hy gevra: 'Stop uit in die diepte en laat julle nette uitgooi om te vang.' Petrus het geantwoord: 'Meester, ons het die hele nag geswoeg en niks geneem nie! Maar op u woord sal ek die nette uitgooi.' Dadelik het Petrus Jesus se opdrag gehoorsaam, hulle net het soveel visse gevang dat die net begin skeur en die boot begin sink het. Hulle moes ander vissermanne om hulp ontbied. Hulle het hom gehelp om die net te trek en in die boot vis te vang.

Evaluering: Onderwyser vra vrae aan leerders met betrekking tot die onderwerp:

Oefen

1 Identifiseer twee maniere waarop God mense roep.

2 Gee drie redes waarom God ons roep.

3 Verduidelik twee maniere waarop ons op God se oproep kan reageer.

4 Noem twee voordele van God se roeping.