Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 2

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 4DE WEEK

OUDERDOM: 4-5 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Diagramme

INHOUD: Diagramme 'ai' en 'ay'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer woorde met 'ai' en 'ay'

  1. Skryf woorde met 'ai' en 'ay'

  

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan lang woorde identifiseer en klank

SET INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die liedjies van klanke klank 'ai' om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van woorde met die diagramme 'ai' en 'ay', klankkaart, sinstroke wat woorde met 'ai' en 'ay' wys

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank, identifiseer en skryf woorde met diagramme 'ai'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les lange woorde en hul betekenisse


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as Klink, identifiseer en skryf woorde met diagramme 'ai'

Die leerlinge luister

2

KLANKING, IDENTIFIKASIE EN SKRYF VAN WOORDE WAT DIE DIAGRAF 'AI' HET

Die onderwyser Die onderwyser skryf woorde met die diagram ai op die bord en klink dit herhaaldelik

ai-l

r-ai-l

b-ai-l

f-ai-l

h-ai-l

j-ai-l

m-ai-l

t-ai-l

spyker

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde wat 'ai' bevat, te dikteer

ai-l

r-ai-l

b-ai-l

f-ai-l

h-ai-l

j-ai-l

m-ai-l

t-ai-l

spyker

4

KLASWERK

In die klasaktiwiteitsboek kry die leerlinge 'n klaswerk om vyf woorde wat 'ai' het, te omkring

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank, identifikasie en skryf van woorde met tekeninge 'ai'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor woorde met die tekening 'ai'

Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as Klink, identifiseer en skryf woorde met diagramme 'ay'

Die leerlinge luister

2

KLANKING, IDENTIFIKASIE EN SKRYF VAN WOORDE WAT DIE DIAGRAAF 'AY' HET

Die onderwyser Die onderwyser skryf woorde met die diagram ay op die bord en klink dit herhaaldelik

ai

dag

haai

ek

m-ay

p-ay

r-ay

s-ay

w-aai

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde wat 'ay' bevat, te dikteer

ai

dag

haai

ek

m-ay

p-ay

r-ay

s-ay

w-aai

4

KLASWERK

In die klasaktiwiteitsboek kry die leerlinge 'n klaswerk om vyf woorde wat 'ay' het, te omkring

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 
SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

Week

Onderwerp

1

Gebruik van 'ek' staan alleen in 'n sin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as sy klank te gebruik)

2

Frases en kort sinne. Ek kan hardloop, 'n rooi sak, 'n groot sak, 'n padda kan spring

3

Langer woorde-betekenisse, spellings en maak sinne daarmee: mark, mandjie, piesang, sambreel, dier ens.

4

Diagram 'ai'; r ai n, p ai n, j ai l, m ai l, t ai l, n ai l, f ai l,

Diagram 'ay'; bly , p ay , cl ay , p ay , m ay

5

Diagraaf 'ee': s ee , f ee , r ee d, p ee p,

Diagram 'ea'; ea , h ea t, m ea t , s ea t

6

Diagraaf 'oa' bv. c oa t, b oa t, r oa d, fl oa t, g oa t, s oa k, cr oa k    

Diagraph 'ow' bv. boog , ow - n , l- ow , blaas , kraai

7

Diagraaf 'oo'(kort); b oo k, l oo k, k oo k, t oo k, h oo k, w oo d

Diagram 'OO'(lank); m oo n, s oo n, k oo l, sh oo t, f oo d, r oo d

8

Diagraaf 'ou': s ou r, l ou d , cl ou d, n ou n, vind

Diagraaf 'ow': ow l, hoe , now , d ow n , t ow n, koei , hoe l

9

Diagraaf 'oi': oi l, b oi l, c oi l, c oi n, f oi l, s oi l,

Diagram 'oy'; bv b oy , t oy , pl oy , enj oy , ann oy