Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 2

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 2DE WEEK

OUDERDOM: 4-5 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Frases en kort sinne

INHOUD: Frases en kort sinne

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank, lees en skryf frases en kort sinne

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan kort sinne wat met 'ek' begin klink en identifiseer

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik liedjies oor skilpad volksverhaal om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte wat kort frases en sinne bevat, klankgrafiek, sinstroke wat kort sinne en frases toon

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klink, lees en skryf frases en kort sinne

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les deur 'I' in sinne te gebruik

Die onderwyser stel die nuwe onderwerp in met frases en kort sinne

Die leerlinge luister

2

KLANK EN LEES FRASES EN KORT SINNE

Die onderwyser skryf die volgende kort frases en sinne lees dit herhaaldelik soos die leerlinge reageer

1. Die son

2. Die son is op

3. Die son is warm

4. Hardloop; dit is lekker om te hardloop

Die leerlinge luister en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur die sinne vir die leerlinge te dikteer om dit in hul boeke neer te skryf

1. Die son

2. Die son is op

3. Die son is warm

4. Hardloop; dit is lekker om te hardloop

4

KLASWERK

Die onderwyser vra die leerlinge om drie sinne met 'son' te maak

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Klink, lees en skryf frases en kort sinne

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor frases en kort sinne

Die onderwyser stel die onderwerp bekend. Meer frases en kort sinne

Die leerlinge luister

2

GEBRUIK 'EK' IN SINNE

Die onderwyser skryf die volgende frases en kort sinne op die bord en lees dit herhaaldelik soos die leerlinge reageer

1. 'n geweer

2. 'n groot geweer

3. dit is die geweer

4. die geweer is vir Ben

Die leerlinge luister en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur die frases en kort sinne te dikteer vir die leerlinge om dit in hul boeke neer te skryf

1. 'n geweer

2. 'n groot geweer

3. dit is die geweer

4. die geweer is vir Ben

4

KLASWERK

Die onderwyser vra die leerlinge om drie sinne met geweer te maak

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer waar nodig

SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

Week

Onderwerp

1

Gebruik van 'ek' staan alleen in 'n sin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as sy klank te gebruik)

2

Frases en kort sinne. Ek kan hardloop, 'n rooi sak, 'n groot sak, 'n padda kan spring

3

Langer woorde-betekenisse, spellings en maak sinne daarmee: mark, mandjie, piesang, sambreel, dier ens.

4

Diagram 'ai'; r ai n, p ai n, j ai l, m ai l, t ai l, n ai l, f ai l,

Diagram 'ay'; bly , p ay , cl ay , p ay , m ay

5

Diagraaf 'ee': s ee , f ee , r ee d, p ee p,

Diagram 'ea'; ea , h ea t, m ea t , s ea t

6

Diagraaf 'oa' bv. c oa t, b oa t, r oa d, fl oa t, g oa t, s oa k, cr oa k    

Diagraph 'ow' bv. boog , ow - n , l- ow , blaas , kraai

7

Diagraaf 'oo'(kort); b oo k, l oo k, k oo k, t oo k, h oo k, w oo d

Diagram 'OO'(lank); m oo n, s oo n, k oo l, sh oo t, f oo d, r oo d

8

Diagraaf 'ou': s ou r, l ou d , cl ou d, n ou n, vind

Diagraaf 'ow': ow l, hoe , now , d ow n , t ow n, koei , hoe l

9

Diagraaf 'oi': oi l, b oi l, c oi l, c oi n, f oi l, s oi l,

Diagram 'oy'; bv b oy , t oy , pl oy , enj oy , ann oy