Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 2

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 1STE WEEK

OUDERDOM: 4-5 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Gebruik van 'ek' in sinne

INHOUD : Gebruik van 'ek' in sinne

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Gebruik 'ek' in sinne

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan 'A' en 'AN' gebruik in soos dit van toepassing is op woorde

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die drieletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van hoe 'ek' in sinne gebruik kan word, klankkaart, sinstroke wat sinne met I wys

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Die gebruik van 'Ek' staan alleen in 'n sin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as die klank te gebruik)

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor konsonantversnitte br, dr, vr, tr

Die onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend met sinne wat I gebruik

Die leerlinge luister

2

UITSPRAAK EN GEBRUIK VAN 'EK' IN SINNE

Die onderwyser spreek 'ek' herhaaldelik uit deur die letternaam eerder as die klank te gebruik

Die onderwyser skryf die volgende sinne met 'I' op die bord en lees dit herhaaldelik soos die leerlinge reageer

1. Ek kan hardloop

2. Ek is hartseer

3. Ek het op die mat gesit

Die leerlinge luister en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur die sinne met I te dikteer vir die leerlinge om dit in hul boeke neer te skryf

1. Ek kan hardloop

2. Ek is hartseer

3. Ek het op die mat gesit

4

KLASWERK

Die onderwyser vra die leerlinge om drie sinne te skryf wat met 'ek' begin

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Gebruik 'I' in 'n sin

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor die gebruik van 'ek' in sinne

Die onderwyser stel die nuwe onderwerp bekend met sinne wat I gebruik

Die leerlinge luister

2

GEBRUIK 'EK' IN SINNE

Die onderwyser skryf die volgende sinne met 'I' op die bord en lees dit herhaaldelik soos die leerlinge reageer

1. Ek kan op 'n os spring

2. Ek is aan

3. Ek is in die hut

Die leerlinge luister en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur die sinne met I te dikteer vir die leerlinge om dit in hul boeke neer te skryf

1. Ek kan op 'n os spring

2. Ek is aan

3. Ek is in die hut

4

KLASWERK

Die onderwyser vra die leerlinge om drie sinne te skryf wat met 'ek' begin

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer waar nodig

SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

Week

Onderwerp

1

Gebruik van 'ek' staan alleen in 'n sin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as sy klank te gebruik)

2

Frases en kort sinne. Ek kan hardloop, 'n rooi sak, 'n groot sak, 'n padda kan spring

3

Langer woorde-betekenisse, spellings en maak sinne daarmee: mark, mandjie, piesang, sambreel, dier ens.

4

Diagram 'ai'; r ai n, p ai n, j ai l, m ai l, t ai l, n ai l, f ai l,

Diagram 'ay'; bly , p ay , cl ay , p ay , m ay

5

Diagraaf 'ee': s ee , f ee , r ee d, p ee p,

Diagram 'ea'; ea , h ea t, m ea t , s ea t

6

Diagraaf 'oa' bv. c oa t, b oa t, r oa d, fl oa t, g oa t, s oa k, cr oa k    

Diagraph 'ow' bv. boog , ow - n , l- ow , blaas , kraai

7

Diagraaf 'oo'(kort); b oo k, l oo k, k oo k, t oo k, h oo k, w oo d

Diagram 'OO'(lank); m oo n, s oo n, k oo l, sh oo t, f oo d, r oo d

8

Diagraaf 'ou': s ou r, l ou d , cl ou d, n ou n, vind

Diagraaf 'ow': ow l, hoe , now , d ow n , t ow n, koei , hoe l

9

Diagraaf 'oi': oi l, b oi l, c oi l, c oi n, f oi l, s oi l,

Diagram 'oy'; bv b oy , t oy , pl oy , enj oy , ann oy