Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 2

KWARTAAL: 1STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 9DE WEEK

OUDERDOM: 4-5 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Konsonantversnitte

INHOUD: Konsonant meng cl, fl, sl, kr

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer woorde wat begin met konsonantmengsels cl, fl, sl, cr
  2. Skryf woorde wat begin met konsonantmengsels cl, fl, sl, cr

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan die woorde waarvoor ons 'A' en 'An' gebruik, identifiseer en klank

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die drieletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van woorde wat begin met die konsonant-mengsels cl, fl, sl, cr, klankgrafiek, sinstroke wat woorde wys wat begin met die konsonantmengsels cl, fl, sl, cr

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifiseer woorde wat begin met konsonantmengsels cl, fl,

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien woorde wat ons voorheen 'A' of 'An' kan gebruik


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as Klank- en identifiseerwoorde wat met die konsonant begin meng cl en fl

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN WOORDE WAT BEGIN MET DIE KONSONANTVERBINDINGS CL EN FL

Die onderwyser spreek elkeen van die klanke individueel en gesamentlik uit (as cl en cl, as fl en fl)


Die onderwyser skryf woorde wat met cl en fl begin en klink dit herhaaldelik

clip -ip

kl -ap

kl -am

kl -ub

klou _

fl -ag

fl -ap

flip -ip

fl -og

fl -op

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde te dikteer wat begin met konsonantmengsels-cl en fl

clip -ip

kl -ap

kl -am

kl -ub

klou _

fl -ag

fl -ap

flip -ip

fl -og

fl -op

4

KLASWERK

Die leerlinge kry 'n klaswerk om vyf ander woorde te skryf wat begin met die konsonantmengsels cl en fl

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van woorde wat begin met die konsonant meng cr en sl

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien woorde wat begin met die konsonant meng cl en fl


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as Klank- en identifiseerwoorde wat begin met die konsonant meng cr en sl

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN WOORDE WAT BEGIN MET DIE KONSONANT VERBINDINGS CR EN SL

Die onderwyser spreek elkeen van die klanke individueel en gesamentlik uit (as cr en cr, as sl en sl)


Die onderwyser skryf woorde wat met cr en sl begin en klink dit herhaaldelik

cr-y

kr -ib

cr -ab

cr -am

cr -ap

sl -og

sl -ag

sl -ap

slyp _

sl - dit

sl -vm

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde te dikteer wat begin met konsonantmengsels-cr en sl

cr -y

kr -ib

cr -ab

cr -am

cr -ap

sl -og

sl -ag

sl -ap

slyp _

sl - dit

sl -vm

4

KLASWERK

Die leerlinge kry 'n klaswerk om vyf ander woorde te skryf wat begin met die konsonantmengsels cr en sl

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 
SKEMA VAN WERK VIR EERSTE KWARTAAL

week

Onderwerp

1

Sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n hen, 'n vet hen, die rooi hen is vet, die rooi hen sit op 'n mat, Ben het 'n rooi hen

2

Groep 4 Konsonant/vokaal/konsonant woorde: vark, bokkie, sit, heuwel, groot, gedoen, gebyt, gemaal

3

Sinne met Groep 4 konsonant/vokaal/konsonant woorde: die groot vark is by die meule, die bokkie is op die heuwel, die hen is groot, die rot het die rooi hen gebyt, die vet kat het die vet rot gebyt

4

Groep 5 Konsonant/Vokaal/konsonant woorde: hond, boks, nie, warm, log, jakkals, gekry

5

Sinne met Groep 5 konsonant/vokaal/konsonant woorde: Ek is warm, sit op die stomp, die jakkals het op die mat gesit, die rot is in my boks, Fox, gaan na die boks, die hond het op die stomp gekom

6

Groep 6 Konsonant/vokaal/konsonant woorde: son, geweer, bad, hut, hardloop, pret, vryf

7

Sinne met Groep 6 konsonant/vokaal/konsonant woorde: die jakkals het die rooi hen gebyt, hardloop, hardloop vir die groot geweer, ben die hen en die vark gevoer, vryf die bokkie in die groot bad, laat die kat in die son sit

8

Gebruik van 'A' voor woorde wat met konsonantklanke begin en 'AN' voor woorde wat met vokaalklank begin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as sy klank te gebruik)

9

Konsonant meng cl fl sl cr bv cl ip fl y sl ip cr y

10

Aanvanklike konsonantversnitte br dr fr tr bv. br ead, dr y, tr ee, fr og, ens