Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 2

KWARTAAL: 1STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 10DE WEEK

OUDERDOM: 4-5 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Konsonantversnitte

INHOUD : Konsonantversnitte br, dr, fr, tr

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer woorde wat begin met konsonantmengsels br, dr, fr, tr

  1. Skryf woorde wat begin met konsonantmengsels br, dr, fr, tr

  

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan woorde identifiseer en klank wat begin met konsonantmengsels cl fl sl en kr

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die gewilde konsonant meng woorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Flitskaarte van woorde wat begin met die konsonant versnitte br, dr, fr, tr klankkaart klankkaart, sinstroke wat woorde wys wat begin met die konsonant versnitte br, dr, fr, tr

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank en identifiseer woorde wat met konsonantversnitte begin br, dr

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien woorde wat begin met konsonantmengsels cl, cr, sl, fl


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as Klank- en identifiseerwoorde wat begin met die konsonant meng br en dr

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN WOORDE WAT BEGIN MET DIE KONSONANT VERBINDINGS BR EN DR

Die onderwyser spreek elkeen van die klanke individueel en gesamentlik uit (as br en br, as dr en dr)


Die onderwyser skryf woorde wat begin met br en dr en klink dit herhaaldelik

br -ed

br -ag

br -im

dr -rug

dr -ag

dr -ip

dr -om

dr -rug

dr -op

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde te dikteer wat begin met konsonantversnitte-br en dr

br -ed

br -ag

br -im

dr -rug

dr -ag

dr -ip

dr -om

dr -rug

dr -op

4

KLASWERK

Die leerlinge kry 'n klaswerk om vyf ander woorde te skryf wat begin met die konsonantmengsels br en dr.

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van woorde wat begin met die konsonant meng fr en tr

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien woorde wat begin met die konsonantmengsels br en dr


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as Klank- en identifiseerwoorde wat begin met die konsonant meng br en dr

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN WOORDE WAT BEGIN MET DIE KONSONANT VERBINDING FR EN TR

Die onderwyser spreek elkeen van die klanke individueel en gesamentlik uit (as fr en fr, as tr en tr)


Die onderwyser skryf woorde wat met fr en sl begin en klink dit herhaaldelik

van -og

fr -y


tr- y

tr -ip

tr -am

tr -ap

tr -ip

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge

Deur elkeen van die woorde te dikteer wat begin met konsonantmengsels-fr en tr

van -og

fr -y


tr- y

tr -ip

tr -am

tr -ap

tr -ip

4

KLASWERK

Die leerlinge kry 'n klaswerk om vyf ander woorde te skryf wat begin met die konsonantmengsels fr en tr

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

SKEMA VAN WERK VIR EERSTE KWARTAAL

week

Onderwerp

1

Sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n hen, 'n vet hen, die rooi hen is vet, die rooi hen sit op 'n mat, Ben het 'n rooi hen

2

Groep 4 Konsonant/vokaal/konsonant woorde: vark, bokkie, sit, heuwel, groot, gedoen, gebyt, gemaal

3

Sinne met Groep 4 konsonant/vokaal/konsonant woorde: die groot vark is by die meule, die bokkie is op die heuwel, die hen is groot, die rot het die rooi hen gebyt, die vet kat het die vet rot gebyt

4

Groep 5 Konsonant/Vokaal/konsonant woorde: hond, boks, nie, warm, log, jakkals, gekry

5

Sinne met Groep 5 konsonant/vokaal/konsonant woorde: Ek is warm, sit op die stomp, die jakkals het op die mat gesit, die rot is in my boks, Fox, gaan na die boks, die hond het op die stomp gekom

6

Groep 6 Konsonant/vokaal/konsonant woorde: son, geweer, bad, hut, hardloop, pret, vryf

7

Sinne met Groep 6 konsonant/vokaal/konsonant woorde: die jakkals het die rooi hen gebyt, hardloop, hardloop vir die groot geweer, ben die hen en die vark gevoer, vryf die bokkie in die groot bad, laat die kat in die son sit

8

Gebruik van 'A' voor woorde wat met konsonantklanke begin en 'AN' voor woorde wat met vokaalklank begin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as sy klank te gebruik)

9

Konsonant meng cl fl sl cr bv cl ip fl y sl ip cr y

10

Aanvanklike konsonantversnitte br dr fr tr bv. br ead, dr y, tr ee, fr og, ens