Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 2

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 2 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 2

KWARTAAL: 1STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 1STE WEEK

OUDERDOM: 4-5 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Eenvoudige sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde

INHOUD : Eenvoudige sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Vet hen, die rooi hen is vet, die rooi hen sit op 'n mat, Ben het 'n rooi hen, Die man het 'n rooi hen,

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klink eenvoudige sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Vet hen, die rooi hen is vet, die rooi hen sit op 'n mat, Ben het 'n rooi hen, Die man het 'n rooi hen
  2. Skryf eenvoudige sinne met Groep 2 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n Vet hen, die rooi hen is vet, die rooi hen het op 'n mat gesit, Ben het 'n rooi hen, Die man het 'n rooi hen

INSKRYWINGSGEDRAG : Leerlinge kan die Groep 3 Konsonant/vokaal/konsonantwoorde identifiseer en klank

STEL INLEIDING : Die onderwysers gebruik die drieletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte konsonant/klinker/konsonant woorde, klankkaart, sinstroke met konsonant/vokaal/konsonant woorde

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank van enkelvoudige sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die Groep 3-konsonant/vokaal/konsonant woorde


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as klank van eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonantwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANKENDE EENVOUDIGE SINNE MET GROEP 3 KONSONANT/KLANKEL/KLANKE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

1. die vet hen

2. die rooi hen is vet

3. die rooi hen het op 'n mat gesit

En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. . die vet hen

2. die rooi hen is vet

3. die rooi hen het op 'n mat gesit

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank van enkelvoudige sinne Groep 3 konsonant/klinker/konsonant woorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

Die onderwyser hersien die Groep 3-konsonant/vokaal/konsonant woorde


Die onderwyser stel die onderwerp op die bord bekend as klank van eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonantwoorde

Die leerlinge luister

2

KLANKENDE EENVOUDIGE SINNE MET GROEP 3 KONSONANT/KLANKEL/KLANKE

Die onderwyser skryf die eenvoudige sinne met konsonant/vokaal/konsonant woorde op die bord

1. Ben het 'n rooi hen

2. Die man het 'n rooi hen


En spreek elkeen van die woorde individueel dan as 'n sin uit, terwyl beide die dalende en stygende wysie herhaaldelik waarneem soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende sin te klink

1. Ben het 'n rooi hen

2. Die man het 'n rooi hen

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die eenvoudige sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 
SKEMA VAN WERK VIR EERSTE KWARTAAL

week

Onderwerp

1

Sinne met Groep 3 konsonant/vokaal/konsonant woorde: 'n hen, 'n vet hen, die rooi hen is vet, die rooi hen sit op 'n mat, Ben het 'n rooi hen

2

Groep 4 Konsonant/vokaal/konsonant woorde: vark, bokkie, sit, heuwel, groot, gedoen, gebyt, gemaal

3

Sinne met Groep 4 konsonant/vokaal/konsonant woorde: die groot vark is by die meule, die bokkie is op die heuwel, die hen is groot, die rot het die rooi hen gebyt, die vet kat het die vet rot gebyt

4

Groep 5 Konsonant/Vokaal/konsonant woorde: hond, boks, nie, warm, log, jakkals, gekry

5

Sinne met Groep 5 konsonant/vokaal/konsonant woorde: Ek is warm, sit op die stomp, die jakkals het op die mat gesit, die rot is in my boks, Fox, gaan na die boks, die hond het op die stomp gekom

6

Groep 6 Konsonant/vokaal/konsonant woorde: son, geweer, bad, hut, hardloop, pret, vryf

7

Sinne met Groep 6 konsonant/vokaal/konsonant woorde: die jakkals het die rooi hen gebyt, hardloop, hardloop vir die groot geweer, ben die hen en die vark gevoer, vryf die bokkie in die groot bad, laat die kat in die son sit

8

Gebruik van 'A' voor woorde wat met konsonantklanke begin en 'AN' voor woorde wat met vokaalklank begin (waarom dit uitgespreek word deur sy naam eerder as sy klank te gebruik)

9

Konsonant meng cl fl sl cr bv cl ip fl y sl ip cr y

10

Aanvanklike konsonantversnitte br dr fr tr bv. br ead, dr y, tr ee, fr og, ens