Lesnotas volgens weke en kwartaal - Kleuterskool 1

Blaai deur onderwerpe vir Kleuterskool 1 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK                                  

KLAS: KWEKERY 1

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 9DE WEEK

KLAS: KWEKERY 1

OUDERDOM: 3-4 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP : Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is

INHOUD : Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Klank en identifiseer Vokaalkonsonantwoorde: at as 'n am daarin as is van b. Skryf Vokaal Konsonant woorde: by as 'n am daarin as van os ons op

TOETREDINGSGEDRAG : Leerlinge kan al die 42 klanke identifiseer

STEL INLEIDING : Die onderwysers gebruik die tweeletterwoorde liedjies om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE : Sang, storievertelling, speelplek, gebare/demonstrasie, gebare, verduideliking en herhaling

INSTRUKSIONELE MATERIALE : Flitskaarte van vokaalkonsonantwoorde, klankkaart

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2 : Klank en identifikasie van vokaalkonsonantklanke as 'n vm.

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiserende vokaalkonsonantklanke

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE KLANKKONSONANTKLANKE

Die onderwyser skryf die vokaalkonsonantklanke op die bord

by

as

an

vm

En spreek eers die individuele klanke uit dan albei klanke saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. by

2. as

3. an

4. vm

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die vokaalkonsonantklanke at-am beide in hoof- en kleinletters te skryf soos die onderwyser dit dikteer

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

 

PERIODE 3: Klank en identifikasie van vokaalkonsonantklanke daarin as is

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser stel die onderwerp bekend as klinkende en identifiserende vokaalkonsonantklanke

Die leerlinge luister

2

KLANKING EN IDENTIFIKASIE VAN DIE KLANKKONSONANTKLANKE

Die onderwyser skryf die vokaalkonsonantklanke op die bord

Dit

is

in

as

En spreek eers die individuele klanke uit dan albei klanke saam herhaaldelik soos die leerlinge na haar herhaal

Die leerlinge reageer en neem deel

3

EVALUERING

Die onderwyser evalueer die leerlinge deur hulle te sê om die volgende te klank en te identifiseer

1. dit

2. is

3. in

4. as

4

KLASWERK

Die leerlinge word gemaak om die vokaalkonsonant te skryf klink dit - as beide in hoof- en kleinletters soos die onderwyser dit voorskryf

5

AFSLUITING

Die onderwyser merk, prys en korrigeer die leerlinge waar nodig

FONIKA SKEMA VAN WERK VIR TWEEDE KWARTAAL

WEEK

ONDERWERP

1

Skryf Jolly phonics klanke z, w, ng, v, oo, OO

2

Klank, identifikasie en assosiasie van jolige klanke y, x, ch, sh, th(stem), th(onstem) met prente en voorwerpe

3

Om Jolly phonics te skryf klink y, x, ch, sh, th (stem), th (onstem)

4

Klink, identifikasie en assosiasie van jolige klanke qu, ou, oi, ue,er, ar met prente en voorwerpe

5

Om Jolly phonics te skryf klink qu, ou, oi, ue, er, ar

6

Klank, identifikasie en assosiasie van enkelklinkerklanke a e I o u met voorwerpe

7

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke ai, oa, ie, ee, of

8

Klank, identifikasie en assosiasie van dubbele vokaalklanke oo, OO, ai, oi, ue, er, ar

9

Inleiding van vokaalkonsonantwoorde by as 'n am daarin as is