Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 9de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klinker klink 'o'

INHOUD: Klinker klink 'o'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde met 'n kort en lang 'o'-klank

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'o soos in ……….' om die leerlinge op te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die lang en kort 'o'-klank, grafiek wat voorwerpe met die lang en kort 'o'-klank aantoon, wit bord, droë-uitveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die kort vokaalklank 'o'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klinkerklanke 'i'

- Stel die nuwe onderwerp oor kort klinkerklank 'o' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die letter 'o' as 'n kort 'o'-klank uitgespreek kan word, bv. blokkie, stop, ens.

- Maak 'n lys van woorde wat die kort vokaalklank 'o' bevat

Kompos

Lollipop

Skok

Kontinent

Bottel

Sak

Jakkalse

kollege

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Kompos

Lollipop

Skok

Kontinent

Bottel

Sak

Jakkalse

kollege

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Gebruik die kort 'o'-woorde in die hakie om die sinne te voltooi

(kompos, suigstokkie, skok, kontinent, bottel, sak, jakkalse, kollege)

1. Die klein seuntjie het dit geniet om die soet _______ te suig

2. Asië is die grootste _______

3. Daar is baie ______ in die bos

4. Hy het 'n _____ water skool toe gebring om te drink

5. Daar is 'n gat in sy ________

6. Die regering maak die _______ volgende maand oop

7. Die _________ van die nuus het hom flou gemaak

8. Die tuinier het die ________ gebruik om sy tuin te bemes

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met die lang/kort vokaal klank 'o'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor kort vokaalklank 'o'

- Stel die nuwe onderwerp oor lang/kort klinkerklank 'o' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat 'o' soms 'n lang 'o'-klank is soos in toon, vloei ens

En soms is dit 'n kort 'u'-klank, bv. gedoen

- Maak 'n lys van woorde wat die lang 'o'-klank en kort 'u'-klank bevat

Duim

Keël

Toon

Troon

Gevries

Hotel

Inhoud

Onder

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Duim

Keël

Toon

Troon

Gevries

Hotel

Inhoud

Onder

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om aan te werk

Skryf die woorde in die hakie langs die woorde waarna hulle hieronder gekoppel kan word

(sluimer, slang, toon, hotel, kegel, klip, troon, gevries)

1. slaap _________

2. roomys _________

3. rock _________

4. koning _________

5. ys _________

6. herberg _______

7. voet __________

8. water _______

Kategoriseer die volgende woorde in kort 'o'-klank, lang 'o'-klank en kort 'u'-klank

Inham tussen lodge spons eensame inhoud

Kort 'o'-klank

Lang 'o'-klank

Kort 'u'-klank

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig