Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 8ste WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klinker klink 'i'

INHOUD: Klinker klink 'i'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde met 'n kort en lang 'i'-klank

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'i soos in ……….' om die leerlinge op te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die lang en kort 'i'-klank, grafiek wat voorwerpe met die lang en kort 'i'-klank toon, wit bord, droë-uitveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die kort vokaalklank 'i'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klinkerklanke 'e'

- Stel die nuwe onderwerp oor kort klinkerklank 'i' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die letter 'i' as 'n kort 'i'-klank uitgespreek kan word, bv. fix, trick, ens.

- Maak 'n lys van woorde wat die kort vokaalklank 'i' ' bevat

insek

hospitaal

ledemaat

piekniek

kielie

rommel

suster

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

insek

hospitaal

ledemaat

piekniek

kielie

rommel

suster

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Voltooi die sinne met die woorde in die hakie

(strokiesprent, hospitaal, ledemaat, piekniek, kielie, rommel, suster, distel, tronk, vloeistof)

1. Die skerp ______ het my vinger seergemaak

2. My _______ werk as 'n verpleegster by die hospitaal

3. Daar was 'n teleurstellende hoeveelheid _______ op die pad

4. Die beseerde persoon is na die ________ gehaas

5. Ek het dit baie geniet om daardie snaakse ________ te lees

6. Die misdadiger sal nog tien jaar in hierdie ______ wees

7. As jy my onder die oksels ______ sal ek lag

8. Water en olie is albei soorte _______

9. Gister het ons op 'n ________ in die bos gegaan

10. Jack se swaar gewig het veroorsaak dat die ______ van die boom gebreek het

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met die lang/kort klinkerklank 'i'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor kort vokaalklank 'i'

- Stel die nuwe onderwerp oor Lang/kort klinkerklank 'i' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat wanneer die letter 'i' in die middel verskyn en 'e' aan die einde, die 'i' in die middel lang klank gee en die laaste 'e' 'n kort klank maak

- Maak 'n lys van woorde wat 'i' in die middel en 'e' aan die einde bevat

Goed

Myne

Vyandig

Broos

Vampier

Wyn

Vrugbaar

Selfone

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Goed

Myne

Vyandig

Broos

Vampier

Wyn

Vrugbaar

Selfone

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om aan te werk

Soek die woorde uit die woorde wat beknop is en skryf dit langs hul betekenis neer

Vyandige korf brose spinnekop vampier stride wetenskap wyn vereis beleefde vrugbare selfoon

1. agt-been wese ___________

2. skoolvak ____________

3. hoflik, nie onbeskof nie _________

4. roerende ____________

5. kwaad, strydlustig ___________

6. bye se huis ____________

7. maklik gebreek __________

8. lang stap ____________

9. Drank gemaak van druiwe __________

10. benodig ____________

11. ryk grond __________

12. bloedsuiende kolf __________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig