Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 7de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klinker klink 'e'

INHOUD: Klinker klink 'e'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde met 'n kort en lang 'e'-klank

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'e soos in ……….' om die leerlinge op te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die lang en kort 'e'-klank, grafiek wat voorwerpe met die lang en kort 'e'-klank aantoon, wit bord, droë-uitveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die kort vokaalklank 'e'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klinkerklanke 'a'

- Stel die nuwe onderwerp oor kort klinkerklank 'e' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die letter 'e' as 'n kort 'e'-klank uitgespreek kan word, bv. gebuig, gestuur, ens.

- Maak 'n lys van woorde wat die kort vokaalklank 'e' ' bevat

Insek

Geur

Vlak

Tandarts

Vlees

Skuur

vars

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Insek

Geur

Vlak

Tandarts

Vlees

Skuur

vars

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Soek en maak die woorde los en skryf elkeen langs die betekenis daarvan

Insek geur vlak tandarts vlees skuur vars heining huur rok sent sewe

1. Damesklere _____________

2. persoon wat omgee vir tande ________

3. nuut, nie verouderd nie ___________

4. geld betaal om 'n huis te huur _________

5. grens om in beeste aan te hou ________

6. klein wese met ses pote __________

7. geld _________

8. reuk, reuk ___________

9. vleis _________

10. plaasgebou ___________

11. nommer ____________

12. selfs __________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met die lang/kort vokaalklank 'e'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor kort vokaalklank 'e'

- Stel die nuwe onderwerp oor lang/kort klinkerklank 'e' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat wanneer die letter 'e' in die middel en aan die einde verskyn, die 'e' in die middel lang klank gee en die laaste een is kort

- Maak 'n lys van woorde wat 'e' in die middel en aan die einde bevat

Terugtrek

Rustig

Beton

Opregte

Atmosfeer

Voltooi

Ernstig

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Terugtrek

Rustig

Beton

Opregte

Atmosfeer

Voltooi

Ernstig

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om aan te werk

Voltooi die sinne hieronder met die korrekte woorde uit die hakie

(wegtrek, rustig, konkreet, opreg, atmosfeer, volledig, ernstig, atleet, sfeer, stormloop)

1. Ek is seker sy verskoning is ________

2. Die missiel het deur die Aarde se _______ gezoem

3. Die buffel het met skielike geraas begin ________

4. Uiteindelik is die legkaart __________

5. Joshua het 'n _______ verkoue en sal nie by die skool wees nie

6. Oliver is bekommerd omdat sy haarlyn begin _________

7. Die voetpad is gemaak van _______

8. Die Aarde is die vorm van 'n ________

9. Ken is 'n kranige _______ en gaan dalk eendag Olimpiese Spele toe

10. Die slapende kinders het die kamer rustig gemaak en _________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig