Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 6

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Voorwerpe wat in die noodhulpboks gevind is

- Tribalisme en etnisiteit

-Stel noodtelefoonnommers aan

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Lys die inhoud van noodhulpboks
 2. Verduidelik die gebruike van elke inhoud van die noodhulpboks
 3. Verduidelik identiteit
 4. Ontleed die betekenis van tribalisme
 5. Staatsnooddiens en oproepnommer

Onderrigmateriaal: Noodhulpboks en die inhoud daarvan

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

instruksionele prosedures

Periode 1: voorwerpe wat in die noodhulpboks gevind is

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor noodhulp

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat 'n noodhulpkissie 'n versameling voorrade en toerusting is wat gebruik word om mediese behandeling te Staat.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Inhoud van 'n noodhulpboks

1. Slawernye

2. Watte

3. Skêr

4. Jodium

5. Termometer

6. Veiligheidsspelde

7.handdoek

8. Antisepties

9. Reinigingsmiddel/seep

10. Spalk

11. Gaas. Ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Noodhulpboks is 'n versameling voorrade en toerusting wat gebruik word om mediese behandeling aan te bied.

Inhoud van 'n noodhulpboks

 1. Slawernye
 2. Watte
 3. Skêr
 4. Jodium
 5. Termometer
 6. Haakspelde
 7. handdoek
 1. Antisepties
 2. Reinigingsmiddel/seep
 3. Spalk
 4. Gaas. Ens

Evaluering: 1.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: stamverwantskap en etnisiteit

- Noem telefoonnommers aan

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor gemeenskapsleier en noodgeval.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy definieer tribalisme as die houding en praktyk om so 'n sterk gevoel van lojaliteit of bande met 'n mens se stam te koester terwyl etnisiteit gedefinieer word as 'n sosiale groep of kategorie van die bevolking wat afgesonder en saamgebind is deur gemeenskaplike bande van ras, taal, nasionaliteit of kultuur .

Sy verduidelik dat identiteit die vermoë is om die karakter of persoonlikheid van 'n individu in 'n gemeenskap te onderskei.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Verduidelik noodtelefoonnommers in Nigerië

1. Die Nigeriese polisiemag

01-4931260

01-4978899

112

2. Inspekteur-generaal van polisie

08059666666

3. LASTMA

08023909364

0802311742

08075005411

112

4. Vinnige reaksie-groep (RRS)

070-55350249

070-35068242

080-79279349

122

5. Kindermishandeling hulplyn (CAH)

08085753932

08102678442

112

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Tribalisme is die houding en praktyk om so 'n sterk gevoel van lojaliteit of bande met 'n mens se stam te koester

terwyl

etnisiteit word gedefinieer as 'n sosiale groep of kategorie van die bevolking wat afgesonder en saamgebind word deur gemeenskaplike bande van ras, taal, nasionaliteit of kultuur.

Identiteit is die vermoë om die karakter of persoonlikheid van 'n individu in 'n gemeenskap te onderskei.

Staat noodtelefoonnommers in Nigerië

 1. Die Nigeriese polisiemag

01-4931260

01-4978899

112

 1. Inspekteur-generaal van die polisie

08059666666

 1. LASTMA

08023909364

0802311742

08075005411

112

 1. Vinnige reaksie-groep (RRS)

070-55350249

070-35068242

080-79279349

122

 1. Kindermishandeling hulplyn (CAH)

08085753932

08102678442

112

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van stamverwantskap en etnisiteit

 1. Lys die telefoonlyn vir die agentskap in beheer van padveiligheid.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief