Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 6

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Die Heilige Gees II

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Vertel hoe die krag van die Heilige Gees op die dissipels gekom het
 2. Noem die gawes van die Heilige Gees

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, prente van gelowiges wat aanbid en bid, 'n grafiek wat die gawes van die Heilige Gees toon

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor die Heilige Gees

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy vertel hoe die krag van die Heilige Gees op die dissipels gekom het

- Onder die 500 wat saam met Jesus was toe Hy opgevaar het, was net 120 oor.

- Die 120 was in die bovertrek besig om in die bovertrek te bid en aanbid na Jesus se hemelvaart totdat dit die Pinksterfees was.

- Hulle was eendragtig besig om te bid en aanbid toe 'n magtige geluid soos dié van 'n rukwind die kamer binnegekom het waar hulle was

- Daar het op hulle koppe tonge van vuur verskyn en hulle het in verskillende tale begin praat

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Die onderwyser som die gawes van die Heilige Gees op

1. Woord van wysheid

2. Woord van kennis

3. Geloof

4. Gawes van genesing

5. Wonderwerke

6. Profesie

7. Onderskeid tussen geeste

8. Tonge

9. Interpretasie van tale

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Hoe die krag van die Heilige Gees op die dissipels gekom het

Onder die 500 wat saam met Jesus was toe Hy opgevaar het, was net 120 oor. Die 120 was in die bovertrek besig om in die bovertrek te bid en aanbid na die hemelvaart van Jesus totdat dit die Pinksterfees was.

Hulle was eenstemmig besig om te bid en aanbid toe 'n magtige geluid soos dié van 'n rukwind die kamer binnekom waar hulle was

Daar het op hulle koppe tonge van vuur verskyn en hulle het begin praat

diverse tale

Gawes van die Heilige Gees

 1. Woord van wysheid
 2. Woord van kennis
 3. Geloof
 4. Gawes van genesing
 5. Wonderwerke
 6. Profesie
 7. Onderskei tussen geeste
 8. Tonge
 9. Interpretasie van tale

Evaluering: 1. Hoe het die krag van die Heilige Gees op die dissipels gekom?

 1. Lys sewe van die gawes van die Heilige Gees

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief