Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 5

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Betekenis van noodhulp

-Pligte van gemeenskapsleiers om vreedsame naasbestaan te verseker

-Noodsituasies wat aangemeld kan word

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Definieer noodhulp en hulpboks
 2. Verduidelik wie 'n noodhulpstater is
 3. Verduidelik die betekenis van vreedsame naasbestaan
 4. Beklemtoon die pligte van gemeenskapsleiers om vreedsame naasbestaan te verseker
 5. Verduidelik die term noodgeval
 6. Identifiseer noodgevalle wat aangemeld kan word

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat noodhulpkas en die inhoud daarvan aandui, 'n grafiek wat 'n lys van misdade in die samelewing toon.

Periode 1: betekenis van noodhulp

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor padongeluk.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat noodhulp die onmiddellike versorging en ondersteuning van Staten is aan iemand wat beseer of siek is. Noodhulp is Staten deur 'n gekwalifiseerde persoon

Sy verduidelik dat 'n vuishulp Stater iemand is wat noodhulp aan 'n persoon toedien

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik dat 'n noodhulpkissie 'n versameling voorraad en toerusting is wat gebruik word om onmiddellike behandeling aan 'n persoon wat in lewensgevaar is, te stel.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Noodhulp is die onmiddellike sorg en ondersteuning van Staten aan iemand wat beseer of siek is. Noodhulp is Staten deur 'n gekwalifiseerde persoon

'n Noodhulpstater is iemand wat noodhulp aan 'n persoon verleen

Noodhulpkissie is 'n versameling voorrade en toerusting wat gebruik word om onmiddellike behandeling aan 'n persoon wat in lewensgevaar is, te stel.

Evaluering: 1. Noem die betekenis van noodhulp

 1. Verduidelik wat 'n noodhulpboks is

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: pligte van gemeenskapsleiers om vreedsame naasbestaan te verseker

-noodsituasies wat aangemeld kan word

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe oor etnisiteit en noodlyne

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat die gemeenskap 'n groep mense is wat nou saam in dieselfde woonbuurt woon. Hierdie mense ken mekaar dalk voordat hulle in die gemeenskap intrek, maar sodra hulle saam woon, word hulle lede van dieselfde gemeenskap wat in dieselfde woonbuurt woon.

'n Gemeenskapsleier is 'n persoon wat die verantwoordelikheid van die regering, sekuriteit, welsyn, leierskap, vooruitgang en kommunikasie van 'n gemeenskap was.

Pligte van gemeenskapsleiers om vreedsame naasbestaan te verseker

1. 'n Gemeenskapsleier sien toe na die daaglikse lopende sake van die gemeenskap

2. 'n Gemeenskapsleier besleg geskille wat in die gemeenskap ontstaan

3. 'n Gemeenskapsleier kommunikeer die vordering van die gemeenskap gereeld aan lede van die gemeenskap tydens gereelde gemeenskapsvergaderings.

4. 'n Gemeenskapsleier sorg vir die voorsiening van goeie dreineringstelsel, elektriese krag, ens. aan die gemeenskap.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Noodsituasies wat aangemeld kan word

1. Gewapende roof

2. Ontvoering

3. Branduitbreek

4. Padongeluk

5. Huishoudelike ongeluk

6. Selfmoord

7. Menseslagting

8. Verkragting ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Gemeenskap is 'n groep mense wat nou saam in dieselfde woonbuurt woon. Hierdie mense ken mekaar dalk voordat hulle in die gemeenskap intrek, maar sodra hulle saam woon, word hulle lede van dieselfde gemeenskap wat in dieselfde woonbuurt woon.

'n Gemeenskapsleier is 'n persoon wat die verantwoordelikheid van die regering, sekuriteit, welsyn, leierskap, vooruitgang en kommunikasie van 'n gemeenskap was.

Pligte van gemeenskapsleiers om vreedsame naasbestaan te verseker

 1. 'n Gemeenskapsleier sien toe na die daaglikse lopende sake van die gemeenskap
 2. ’n Gemeenskapsleier besleg geskille wat in die gemeenskap ontstaan
 3. 'n Gemeenskapsleier kommunikeer die vordering van die gemeenskap gereeld aan lede van die gemeenskap tydens gereelde gemeenskapsvergaderings.
 4. 'n Gemeenskapsleier sorg vir die voorsiening van goeie dreineringstelsel, elektriese krag ens aan die gemeenskap.

Noodsituasies wat aangemeld kan word

 1. Gewapende roof
 2. Ontvoering
 3. Brand uitbreek
 4. Padongeluk
 5. Huishoudelike ongeluk
 6. Selfmoord
 7. Man slag
 8. Verkragting
 9. Huisbreek ens

Evaluering: 1. Wie is gemeenskapsleier

 1. Lys 5 noodgevalle wat aangemeld moet word

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief