Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 5de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klinkerafwisselings (wanneer agtervoegsels bygevoeg word)

INHOUD: Klinkerafwisselings (wanneer agtervoegsels bygevoeg word)

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde wat klinkerafwisseling het wanneer agtervoegsels bygevoeg word

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'i soos in ……….' sing om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe wat agtervoegsels wys wat klinkerafwisselings het, grafiek wat agtervoegsels wys wat klinkerafwisselings het, wit bord, droogveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 en 2: Spel, lees en sorteer woorde wat klinkerafwisselings het

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klankpatrone 'y'

- Stel die nuwe onderwerp bekend oor spelling, lees en sortering van woorde wat klinkerafwisselings het wanneer agtervoegsels bygevoeg word

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klanke van vokale kan verander wanneer jy 'n agtervoegsel byvoeg. Dit word klinkerafwisselings genoem

Byvoorbeeld,

Prepar(e) – Voorbereiding

Kwalifikasie – Kwalifikasie

Klassifikasie(y) – Klassifikasie

Grav(e) – Swaartekrag

Resit(e)- Voordrag

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Gee 'n lys woorde wat klinkerafwisselings vereis wanneer agtervoegsels bygevoeg word

Verif(y) – Verifikasie

Clarify(y) – Opheldering

Atleet(e) – Atleties

Aansoek(y) – Aansoek

Implikaat(e) – Implikasie

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Kies die korrekte woord tussen hakies om die sinne te voltooi

1. Ons moet vinnig ________ vir hul aankoms (voorbereiding, voorbereiding)

2. Ek glo Sam het die regte ______ vir hierdie werk (kwalifiseer, kwalifikasie)

3. Ons moet _______ die insekte in hul groepe (klassifiseer, klassifikasie)

4. Ons het nie die _______ van die situasie verstaan nie (graf, swaartekrag)

5. Die skool se _______ karnaval is gister gehou (atleet, atletiek)

6. Ek ken nie die korrekte _______ van daardie woord nie (aflei, afleiding)

7. Sophie gaan die gedig wat sy geleer het _______ (voordra, voordra)

8. Die woordeboek het 'n goeie ______ van die woord gegee. (definieer, definisie)

9. Ek het hul soort _______ na die partytjie aanvaar (uitnodiging, uitnodiging)

10. As gevolg van die hitte het ek baie begin _______. (sweet, sweet)

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde wat klinkerafwisselings het

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE

- Herbesoek die vorige les oor woorde met vokaalwisselings wanneer agtervoegsels bygevoeg word

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

BEGELEIDE PRAKTYK

- Maak 'n lys van meer woorde met vokaalwisselings wanneer agtervoegsels bygevoeg word

Vermenigvuldiging(y) – vermenigvuldiging

Definieer(e) – definisie

Aanduiding(e) – aanduiding

Impl(y) – Implikasie

Personif(y) - verpersoonliking

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge oefeninge

om aan te werk

Verander die woorde wat eindig met 'ation' tussen hakies na woorde wat eindig met 'y' en skryf dit in die gapings

Voorbeeld: vereenvoudiging, vereenvoudig

1. Ek gaan ________ die twee getalle (vermenigvuldiging)

2. Sophie het vir my gesê sy sal _______ die egtheid van die brief. (verifikasie)

3. Ek moet hulle _______ dat die bestuurder kom (kennisgewing)

4. Ek hoop sy sal ______ die presiese groottes wat sy benodig (spesifikasie)

5. Ek hoop die onderwyser sal hierdie probleem vir ons _______ (verduideliking)

6. Jack sal ______ vir die pos as 'n toesighouer (aansoek)

7. Dit is verkeerd vir haar om ________ dat een van ons dit gedoen het (implikasie)

8. Die ingenieurs sal _______ die enjin voor die toetsgeveg (wysiging)

9. Ons sal die water moet _____ voordat ons dit drink (suiwering)

10. Hierdie glas sal ______ die grootte van die insekte baie keer (vergroting)

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig