Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 3de Kwartaal

Week: 5

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Die Heilige Gees I

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

  1. Definieer die volgende woorde 'Belofte' en 'Trooster'
  2. Noem die Belofte van Jesus Christus aan Sy dissipels
  3. Verduidelik die persoon van die Heilige Gees

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, prente van gelowiges wat aanbid en bid

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor Jesus wat sy lewe vir ons aan die kruis gegee het

En stel die nuwe onderwerp bekend deur te verduidelik wat belofte en trooster beteken

Belofte beteken 'n verklaring of versekering dat 'n mens iets sal doen of dat 'n spesifieke ding sal gebeur

Trooster beteken iemand wat vertroosting verskaf

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik die belofte van Jesus aan Sy dissipels

- By die geleentheid van Sy hemelvaart, het Jesus vir Sy dissipels gesê om nie Jerusalem te verlaat voor die koms van die Heilige Gees nie

- Die Heilige Gees kon nie na die aarde toe kom as Jesus nie weg is nie. Maar wanneer die Heilige Gees oor hulle kom, sal hulle kragtige getuies van Hom word in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Die onderwyser verduidelik die persoon van die Heilige Gees

- Die Heilige Gees is die derde persoon in die Drie-eenheid.

- Hy staan ook bekend as die Trooster wat Jesus se dissipels in die hele waarheid sal lei

- Hy sal getuies van Jesus lewer en herinner dat hy dissipels alles wat Jesus vir hulle geleer het terwyl hy op aarde was

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Belofte beteken 'n verklaring of versekering dat 'n mens iets sal doen of dat 'n spesifieke ding sal gebeur

Trooster beteken iemand wat vertroosting verskaf

Die belofte van Jesus aan Sy dissipels

By die geleentheid van Sy hemelvaart het Jesus vir Sy dissipels gesê om nie Jerusalem te verlaat voor die koms van die Heilige Gees nie

Die Heilige Gees kon nie na die aarde toe kom as Jesus nie weg is nie. Maar wanneer die

Heilige Gees kom oor hulle, hulle sal kragtige getuies van Hom word in

Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde

Die persoon van die Heilige Gees

  • Die Heilige Gees is die derde persoon in die Drie-eenheid.
  • Hy staan ook bekend as die Trooster wat Jesus se dissipels in die hele waarheid sal lei
  • Hy sal getuies van Jesus lewer en daaraan herinner dat hy dissipels alles wat Jesus vir hulle geleer het terwyl hy op aarde was

Evaluering: 1. Definieer hierdie terme

  1. Belofte b. Trooster
  2. In drie stellings, Beskryf die Persoon van die Heilige Gees.

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief