Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 4de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'y'

INHOUD: Klankpatrone 'y'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde met klankpatrone 'y'

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'i soos in ……….' sing om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die klankpatrone 'y', grafiek wat voorwerpe met die klankpatrone 'y' wys, wit bord, droogveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

 

PERIODE 1 en 2: Spel, lees en sorteer woorde met klankpatrone 'y'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klankpatrone 'ou' en 'ur'

- Stel die nuwe onderwerp oor klankpatrone 'y' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die Klankpatrone 'y' soos volg uitgespreek kan word

1. as 'n lang 'ek'-klank bv my, antwoord ens

2. as 'n lang 'e' klank bv. oorvloed, lelie ens

3. as 'n kort 'ek'-klank in die middel van 'n woord, bv. fisika

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde aan die leerlinge om in hul notaboeke te skryf

Nylon

Koppelteken

Flyer

Vergroot

Pansy

Leeg

Veiligheid

Skuldig

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Skryf die woorde in die hakie langs hul betekenisse hieronder

(vermenigvuldig, nylon, sikloon, brandkraan, luislang, higiënies, rym, pamflet, vergroot, verhelder, kleur)

1. groot slang _______

2. vernietigende wind ______

3. kunsmatige materiaal _______

4. leesteken _______

5. wateruitlaat _________

6. gesonde, skoon lewe _________

7. persoon wat vlieg _________

8. inkleur _________

9. om duidelik te maak ________

10. dieselfde klink _________

11. om langer te maak _________

12. om ____________ te verhoog

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met klankpatrone 'y'

 

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE

- Herbesoek die vorige les oor klankpatrone 'y'

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

BEGELEIDE PRAKTYK

- Maak 'n lys van meer woorde wat 'y' bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

y

misterie

platypus

pluimvee

wasgoed

enige

vinnig

gelukkig

maklik

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge oefeninge

om aan te werk

Gebruik die woorde in die hakie om hierdie sinne te voltooi

(pansy, misterie, platypus, veiligheid, leeg, pluimvee, skuldig, gelukkig, maklik, wasgoed, enige, vinnig)

1. Hierdie bottel is vol, maar daardie een is _______

2. Op die ______ plaas was daar baie henne en kuikens

3. Die jurie het die persoon _________ van diefstal gevind

4. Die kangaroe het oor die heining gespring ________

5. Ons was en droog die klere in die ________

6. Dit was 'n volledige _______ oor waarheen dit gegaan het

7. Daar was 'n ernstige ongeluk, maar _______ niemand is beseer nie

8. Die seun het ______ na die dorp gery om die nuus te bring

9. Dit is 'n werk wat _______ persoon kan doen aangesien dit so maklik is

10. Ek het die ______ gepluk en dit in 'n vaas op die tafel gesit

11. Die _______ is regtig 'n vreemde wese

12. Toe die storm gewoed het, het ons gehardloop vir ons ________

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig