Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 3de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'ou' en 'ur'

INHOUD: Klankpatrone 'ou'en 'ur'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken, lees en spel die 'ou'- en 'ur'-grafieke

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die 'Ek het my duim met 'n naald geprik'-liedjie om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite, Liedjies

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'ou'- en 'ur'-grafeem, grafiek wat voorwerpe met die 'ou'- en 'ur'-grafiekklank toon, wit bord, droogveemerker, leidraadkaarte

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Herkenning, spelling en lees van die 'ou'-grafieke

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die 'ow'-klankpatroon wat voorheen behandel is

- Stel die grafeem 'ou' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ou' in drie vorme geklink kan word

1. 'ow' bv. takkie

2. lang 'oo'-klank bv. troep

3. Kort 'u'-klank bv. grof

- Gee 'n lys van woorde met die 'ou'-klank in die verduidelikde variasies

oooo jy

rou jy hoes

klink jeugdig taai

suur roete rof

ronde roetine bewerk

souse troep

wond gevind

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraadwoord sê en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. rond(ow)

Of wond(oo)

Of rof(u)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'ou' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'ou'-klank

Groepeer elk van die onderstaande woorde onder die regte klankpatrone

Jeug, stigter, dubbel, hond, sop, neef, groep, verslind, moeilikheid, raak, jy, verstom

ou=ow klank

ou=lank oo klank

ou= kort 'u'-klank

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met die 'ur'-klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Vra die leerlinge wat hulle van vokale weet

-Skryf 'n r-beheerde woord op die bord spesifiek die een wat die vokaal 'a' het wat dit voorafgaan

T ur n

En vra die leerlinge om dit hardop uit te spreek en hul waarnemings te stel

- Verduidelik dat 'ur' soms 'n 'er'-geluid maak, bv. bont, seer, ens

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIES

- Maak 'n lys van woorde wat 'ur' bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

ur

moord

raap

kalkoen

absurd

voorstad

dringend

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die onderstaande woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

moord

raap

kalkoen

absurd

voorstad

dringend

las

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

-Gee die leerlinge oefeninge oor klankpatroon 'ur'

Skryf elkeen van die 'ur'-woorde in die hakie langs die betekenis hieronder neer

(hamburger, moord, meubels, raap, kalkoen, chirurg, absurd, aankoop, voorstad, dringend, sonbrand, las)

1. dom, belaglik _________

2. wortelgroente _________

3. tafels, stoel _______

4. wegneemetes _________

5. tipe dokter _________

6. koop __________

7. benodig onmiddellike aandag _________

8. laai _________

9. buitewyke van 'n stad _________

10. plaaswerfvoël _______

11. vermoor onwettig _______

12. velskade deur die son _________

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig