Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 2de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'of' en 'ow'

INHOUD: Klankpatrone 'of' en 'ow'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken en spel stelle woorde met 'of' en 'ow'

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die 'The bossy R'-liedjie om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'of'- en 'ow'-klank, grafiek wat voorwerpe met die 'of'- en 'ow'-klank toon, wit bord, droogveemerker, woordweb,

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die 'of'-klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Vra die leerlinge wat hulle van vokale weet

-Skryf 'n r-beheerde woord op die bord spesifiek die een wat klinker(s) 'o', 'ou' en 'oa' het wat dit voorafgaan

T of hfst

En vra die leerlinge om dit hardop uit te spreek en hul waarnemings te stel

- Verduidelik dat wanneer r na enige vokaal in hierdie geval 'o' kom, ons nie die vokaalklank kan hoor nie, want die 'r' neem oor en maak die 'r'a baasspelerige 'r'

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIES

- Maak 'n lys van woorde wat 'of' bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

of

enorm

orrel

stukkie

horing

pragtig

skroei

swaard

tornado

boord

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

enorm

orrel

stukkie

horing

pragtig

skroei

swaard

tornado

boord

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

-Gee die leerlinge oefeninge oor r-beïnvloed woorde 'of'

Skryf elke 'of' woord langs sy betekenis neer

1. groot wesp _______

2. om te verbrand _______

3. groot _______

4. mooi om na te kyk ______

5. opsuig ________

6. sterk wind _______

7. stoep _____

8. rigting __________

9. musiekinstrument _________

10. klein stukkie kos _________

11. metaal wapen _______

12. plaas van vrugtebome _______

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Herkenning, spelling en lees van die 'ow'-grafieke

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die 'of'-klank wat ons voorheen behandel het

- Stel die grafeem 'ow' bekend as een van die variasies van die Lang 'o'-klank

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ow' in hierdie vorme kan voorkom

1. soos 'n 'au'-klank bv. hoe, hoender ens

2. as 'n lang 'o'-klank bv. laag, groei ens

- Gee 'n lys van woorde met die 'ow'-klank

ow lank o

koei maai

blomme ry

nar smal

kroon sog

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraadwoord sê en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. sneeu (lang o)

Of uil (ow)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'ow' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'ow'-klank

Skryf elk van die 'ow'-woorde in die hakie langs 'n woord waarna dit hieronder gekoppel kan word

(lafaard, dorp, poeier, klinker, wenkbroue, troffel, lomerig, bekendheid, rumoerig, jowls)

1. slaperig _______

2. dorp _______

3. lawaaierig _______

4. Held _______

5. talk __________

6. konsonant ______

7. beton _______

8. wimpers _______

9. roem _________

10. kakebeen _______

Kies die regte woord uit die hakie om die sinne hieronder te voltooi

(reënboog, mossie, vlak, hol, elmboog)

1. Die haas het met sy _________ afgehardloop

2. 'n Groot _______ het in die wolk verskyn

3. Hy het sy _______ seergemaak toe hy op die grond geval het

4. Daardie water is diep, maar dit is _______

5. Die ______ het sy nes in die boom gebou

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig