Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 10de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klinker klink 'u'

INHOUD: Klinker klink 'u'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde met 'n kort en lang 'u'-klank

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'u soos in ……….' om die leerlinge op te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die lang en kort 'u'-klank, grafiek wat voorwerpe met die lang en kort 'u'-klank wys, wit bord, droogveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die kort vokaalklank 'u'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klinkerklanke 'o'

- Stel die nuwe onderwerp oor kort klinkerklank 'u' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die letter 'u' as 'n kort 'u'-klank uitgespreek kan word, bv. sny, maar ens.

- Maak 'n lys van woorde wat die kort vokaalklank 'u' bevat

Volwasse

Skunk

Sonopkoms

Stam

Krummel

Sambreel

Krotbuurt

Drudge

honderd

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Volwasse

Skunk

Sonopkoms

Stam

Krummel

Sambreel

Krotbuurt

Drudge

honderd

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Kies 'n woord uit die hakie wat op een of ander manier aan die woorde hieronder gekoppel kan word

(volwasse, stinkdier, sonsopkoms, romp, krummel, sambreel, krotbuurt, sleur, honderd, oom, lelik, onder)

1. brood __________

2. olifant _______

3. hut _______

4. dagbreek _______

5. antie _______

6. kind _______

7. reën _______

8. werk __________

9. eendjie _______

10. eeu _______

11. hierbo __________

12. reuk __________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met die lang/kort vokaal klank 'u'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die vorige les oor kort vokaalklank 'u'

- Stel die nuwe onderwerp oor lang/kort klinkerklank 'u' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat 'u' soms 'n lang 'u'-klank maak, waar die laaste 'e' kort klank maak, bv. oulik, verminder ens.

- Maak 'n lys van woorde wat die lang 'u'-klank bevat waar die laaste 'e' 'n kort klank maak

Amuseer

Bugle

Leerling

Verwar

Veilig

Meubels

Toekoms

punksie

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke neer te skryf

Amuseer

Bugle

Leerling

Verwar

Veilig

Meubels

Toekoms

punksie

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om aan te werk

Skryf elkeen van die woorde in die hakie langs die betekenis hieronder neer

(amuseer, bult, verwar, meubels, punksie, tweegeveg, leerling, vog, beveilig, toekoms, parfuum, bevolking)

1. klammigheid _________

2. deurmekaar _________

3. tafels, stoele ________

4. veg tussen twee _______

5. deel van die oog _______

6. aantal mense ________

7. vermaak _________

8. veilig __________

9. voor die tyd _________

10. musiekinstrument _________

11. pap band _________

12. reuk __________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig