Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 3 RD KWARTAAL

LESPLAN VIR 1ste WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone lank en kort 'oo'-klank, en 'oi'

INHOUD: Klankpatrone lank en kort 'oo'-klank en 'oi'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken, lees en spel die lang en kort 'oo'-klank en 'oi'

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die kort en lang 'oo' liedjie om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die kort en lang 'oo'- en 'oi'-klanke, grafiek wat voorwerpe met die kort en lang 'oo'- en 'oi'-klank toon, wit bord, droogveemerker, leidraadkaarte

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klink, identifikasie en skryf van woorde met die lang en kort 'oo' klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

- Hersien die vorige les oor die lang en kort 'ea' klank

- Stel die onderwerp op die bord bekend as Klank, identifisering en skryf van die kort en lang 'oo'-klank

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- Verduidelik dat die letters 'oo' saam soms uitgespreek word as 'n lang 'oo'-klank soos in die kamer

Soms word 'oo' uitgespreek as 'n kort 'oo'-klank soos in kyk

oo (lank)

kos

binnekort

toet

skep

vasmeer

oo (kort)

wol

hout

hoekie

nuweling

kok

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die kort en lang 'oo'-klank voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraad sê en klink dan lank 'oo' of kort 'oo' na gelang van die geval

bv

kort 'oo'-klank

boek

wol

Lang 'oo'-klank

Toet

besem

-Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die kort en lang 'oo'-klank bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die onderstaande oefening vir die leerlinge

Skryf elk van die 'oo'-woorde in die blokkie langs sy betekenis hieronder

(iglo, rampokker, strop, stoep, strandmeer, kangaroe, bamboes, spotprent, koel, kies, vloei, skoener)

1. Groot seilskip _______

2. huppel buideldier _______

3. om af te buk ________

4. weerbarstige persoon _________

5. knoop in 'n tou _______

6. lang lang gras _______

7. bly kalm _______

8. sypel _________

9. kies __________

10. animasiefliek _________

11. huis mal van ys _________

12. poel water _________

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Herkenning, spelling en lees van die 'oi'-grafeme

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die 'oo'-klank wat voorheen behandel is

- Stel die grafeem 'oi' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat beide klanke as 'oi' uitgespreek word

- Gee 'n lys van woorde met die 'oi'-klank

oi

balans

stem

kook

aanstel

raserig

jubel

vog

quoit

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraadwoord sê en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. joint(oi)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'oi' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'oi'-klank

Gebruik die 'oi'-woorde in die hakie om die sinne hieronder te voltooi

(poise, giftige, raserig, stel, teleur, juig, vog, salf, muntstuk, quoit, stem, kook)

1. Toe die water baie warm word, het dit begin _______

2. Dit was baie ______ by die disco met die harde musiek

3. Ek haat dit om jou te _______, maar ek sal nie help nie

4. Die span het begin _______ toe hulle die wedstryd gewen het

5. Ons het die lap gedroog om dit van enige _______

6. Hulle sal _______ Charles as skoolkaptein

7. Richard het grasie en _______ by die toekenningsaand vertoon

8. Moenie aan daardie blare raak soos hulle is nie ______

9. Joshua het die _______ oor die basisstok gegooi

10. Weens sy seer keel was Jack se ______ nogal hees

11. Janet vryf die _______ oor die kneusplek op haar arm

12. 'n Sent is 'n klein ______

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig