Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 3de Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 1

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Leestekens

INHOUD: Leestekens

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

 1. Lys en verduidelik hoe leestekens gebruik word

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik prente van woorde en sinne wat leestekens aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: The New First Aid in Engels deur Angus Maciver bladsy 106, flitskaarte, sinstroke en kaarte oor die gebruik van leestekens

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Leestekens

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser lys en verduidelik verder waarvoor elke leesteken gebruik word

1. Die punt (.) word aan die einde van verklarende sinne geplaas, stellings wat vermoedelik volledig is en na baie afkortings.

 • As 'n sin einde: Jane en Jack het na die mark gegaan.
 • Na 'n afkorting: Haar seun, John Jones Jr., is op 6 Desember 2008 gebore.

2. Gebruik 'n vraagteken (?) om 'n direkte vraag aan te dui wanneer dit aan die einde van 'n sin geplaas word.

 • Wanneer het Jane na die mark vertrek?

3. Die uitroepteken (!) word gebruik wanneer 'n persoon 'n skielike uitroep wil uitspreek of klem wil voeg.

 • Binne dialoog: "Heilige koei!" gil Jane.
 • Om 'n punt te beklemtoon: My skoonma se rante maak my woedend!

 

4. Die komma word gebruik om 'n skeiding van idees of items binne die struktuur van 'n sin aan te toon. Daarbenewens word dit gebruik in syfers, datums en briefskryf na die aanhef en afsluiting.

 • Direkte adres: Dankie vir al jou hulp, John.
 • Skeiding van twee volledige sinne: Ons het gaan fliek, en dan het ons uitgegaan om middagete te eet.
 • Skei lyste of elemente binne sinne: Suzi wou die swart, groen en blou rok hê.

5. Die kommapunt (;) word gebruik om onafhanklike klousules te verbind. Dit toon 'n nouer verband tussen die klousules as wat 'n tydperk sou toon.

 • John het seergekry; hy het geweet sy het dit net gesê om hom te ontstel.

6. 'n Dubbelpunt (:) het drie hoofgebruike. Die eerste is na 'n woord wat 'n aanhaling, 'n verduideliking, 'n voorbeeld of 'n reeks bekendstel.

 • Hy was van plan om vier vakke te studeer: politiek, filosofie, sosiologie en ekonomie.

Die tweede is tussen onafhanklike klousules wanneer die tweede die eerste verduidelik, soortgelyk aan 'n kommapunt:

 • Ek het nie tyd gehad om verander te word nie: ek was reeds laat.

Die derde gebruik van 'n dubbelpunt is vir die klem:

 • Daar was een ding wat sy meer as enige ander liefgehad het: haar hond.

7. 'n Streep word gebruik om woorde in stellings te skei. Daar is twee algemene tipes strepies: en dash en em dash.

 • En streep: Twee keer so lank soos 'n koppelteken, die en streep is 'n simbool (–) wat in skrif of druk gebruik word om 'n reeks, verbindings of differensiasies aan te dui, soos 1880-1945 of Princeton-New York treine.
 • Em-streep: Langer as die en-streep, kan die em-streep in die plek van 'n komma, hakies of dubbelpunt gebruik word om leesbaarheid te verbeter of die slot van 'n sin te beklemtoon. Sy het byvoorbeeld vir hom haar antwoord gegee - Nee!
  Of jy spasies rondom die em-streep plaas of nie, is 'n stylkeuse. Wees net konsekwent.

8. 'n Koppelteken word gebruik om twee of meer woorde saam te voeg tot 'n saamgestelde term en word nie deur spasies geskei nie. Byvoorbeeld, deeltyds, rug-aan-rug, bekend.

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Noem en verduidelik die gebruike van leestekens

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag 1-5 op bladsy 106 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vraag 6-10 op bladsy 106 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge