Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 9

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Spaar

-Pligte en verantwoordelikhede van ouers en kinders in die bou van die nasie

- Tipes buurtsekuriteit

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Definieer spaargeld
 2. Tradisionele en moderne maniere van spaar
 3. Identifiseer die tipe banke
 4. Beklemtoon die pligte van ouers om 'n nasie te bou
 5. Identifiseer die pligte van kinders in die bou van 'n nasie.
 6. Noem die funksie van buurtwag
 7. Ondersoek die aktiwiteite van lNSC

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat 'n stamboom wys, kaarte wat plaaslike buurtwagte en lNSC wys

Periode 1: besparing

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe en stel besparings bekend.

Spaar beteken om 'n spesifieke bedrag geld opsy te sit vir toekomstige gebruik.

Bank is 'n finansiële instelling of organisasie waar ons geld spaar en leen.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die tipe spaargeld

1. Tradisionele manier - dit behels hoe mense in die ou dae gered het. Dit sluit in: spaar in potte, grawe 'n gat en sit die spaargeld daarin, spaar onder die bed, gee krediet aan spaarsaamheidversamelaar.

2. Moderne manier - dit behels hoe mense deesdae geld spaar. Dit sluit in: spaar in banke, regmaak in 'n vaste deposito-rekening, koop van aandele, onderlinge fondse, versekering, koöperatiewe verenigings, staatseffekte. Ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder hoekom mense spaar

1. Om te keer dat die geld gesteel word

2. Om 'n besigheid te begin

3. Om 'n kapitale aankoop te doen

4. Om 'n groot bate soos grond of motorvoertuig te koop.

5. Om voorsiening te maak vir dringende onverwagte noodgevalle.

Sy verduidelik die tipe banke in Nigerië

1. Regulerende liggaam: die sentrale bank van Nigerië is die enigste bank wat onder hierdie kategorie val. CBN is die topbank in Nigerië. Dit is die regulerende liggaam wat die aktiwiteite van alle ander banke en finansiële instellings in Nigerië beheer.

2. Kommersiële banke: is banke wat kommersiële aktiwiteite vir hul kliënte verrig. Dit behels die aanvaarding van deposito's van kliënte, opening van rekening ens.

3. Handelsbank: is banke wat met grootskaalse invoer en uitvoer vir hul kliënte handel. Hulle is hoofsaaklik vir handelaars

4. Verbandbanke: is banke wat spesialiseer in die verkryging, eienaarskap en verkope van huise

5. Mikrofinansieringsbanke: is banke wat opsy gesit is om klein en mikrobesighede te help om te begin, hulle te monitor en hulle tot groter hoogtes te koester.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Spaar beteken om 'n spesifieke bedrag geld opsy te sit vir toekomstige gebruik.

Bank is 'n finansiële instelling of organisasie waar ons geld spaar en leen.

Tipes spaargeld

 1. Tradisionele manier - dit behels hoe mense in die ou dae gered het. Dit sluit in: spaar in potte, grawe 'n gat en sit die spaargeld daarin, spaar onder die bed, gee krediet aan spaarsaamheidversamelaar.
 2. Moderne manier - dit behels hoe mense deesdae geld spaar. Dit sluit in: spaar in banke, regmaak in 'n vaste deposito-rekening, koop van aandele, onderlinge fondse, versekering, koöperatiewe verenigings, staatseffekte. Ens

Hoekom mense spaar

 1. Om te keer dat die geld gesteel word
 2. Om 'n besigheid te begin
 3. Om 'n kapitaalaankoop te doen
 4. Om 'n groot bate soos grond of motorvoertuig te koop.
 5. Om voorsiening te maak vir dringende onverwagte noodgevalle.

Soorte banke in Nigerië

 1. Regulerende liggaam: die sentrale bank van Nigerië is die enigste bank wat onder hierdie kategorie val. CBN is die topbank in Nigerië. Dit is die regulerende liggaam wat die aktiwiteite van alle ander banke en finansiële instellings in Nigerië beheer.
 2. Kommersiële banke: is banke wat kommersiële aktiwiteite vir hul kliënte verrig. Dit behels die aanvaarding van deposito's van kliënte, opening van rekening ens.
 3. Handelsbank: is banke wat grootskaalse invoer en uitvoer vir hul kliënte hanteer. Hulle is hoofsaaklik vir handelaars
 4. Verbandbanke: is banke wat spesialiseer in die verkryging, eienaarskap en verkope van huise
 5. Mikrofinansieringsbanke: is banke wat opsy gesit is om klein en mikrobesighede te help om te begin, hulle te monitor en hulle tot groter hoogtes te koester.

Evaluering: 1. Verduidelik wat 'n bank is

 1. Noem 2 redes waarom mense veilig is

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3 pligte en verantwoordelikhede van ouers en kinders in die bou van die nasie

-tipes buurtsekuriteit

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat familie baie belangrik is in die bou van die nasie, dit is die basiese en noodsaaklike bousteen van nasies. Elke lid van die gesin het 'n rol in spesiale groei en ontwikkeling.

Pligte van ouers in die bou van die nasie.

Ouers moet die regte waardes by hul kinders inskerp soos:

1. Goeie kwaliteit onderwys

2. Goeie kommunikasie

3. Puik spanwerk

4. Deursigtigheid en aanspreeklikheid

5. Goeie gesins- en samelewingswaardes.

Pligte en verantwoordelikhede van kinders in die bou van die nasie.

1. Gehoorsaamheid aan ouers

2. Respek vir hul onderwysers

3. Leer die gees van goeie spanwerk

4. Om goeie kommunikasie te hê

5. Neem verantwoordelikheid vir hul optrede

6. Om die gewoonte van goeie maniere aan te kweek. Ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en eiendomme binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.

2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsekuriteit wat lewe en voorspoed in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom

3. Buurtwag: is 'n groep

Van sekuriteit wie waak oor die

Buurt eiendomme as 'n manier

Om misdaad te voorkom.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Die kwaliteit van elke nasie is 'n direkte weerspieëling van die kwaliteit van haar burgers

en die kwaliteit van haar kwaliteit burgers word hoofsaaklik deur die kwaliteit bepaal

van die gesinne waaruit hulle kom en die kwaliteit van die gesinne hang af

die kwaliteit van ouers.

Pligte van ouers in die bou van die nasie .

Ouers moet die regte waardes by hul kinders inskerp soos:

 1. Goeie kwaliteit onderwys
 2. Goeie kommunikasie
 3. Puik spanwerk
 4. Deursigtigheid en aanspreeklikheid
 5. Goeie gesins- en samelewingswaardes.

Pligte en verantwoordelikhede van kinders in die bou van die nasie .

 1. Gehoorsaamheid aan ouers
 2. Respek vir hul onderwysers
 3. Leer die gees van wonderlike spanwerk
 4. Om goeie kommunikasie te hê
 5. Neem verantwoordelikheid vir hul optrede
 6. Kweek die gewoonte van goeie maniere aan. Ens

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

 1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewens en eiendomme binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.
 2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsveiligheidsgroep wat lewens en eiendomme in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom
 3. Buurtwag: is 'n groep sekuriteit wat waak oor die

Buurt eiendomme as 'n manier om misdaad te voorkom.

Evaluering: 1. Verduidelik hoe 'n gesin help om 'n nasie te bou

 1. Noem 3 verantwoordelikhede van 'n ouer om 'n nasie te bou.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief