Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 9de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'ery' en 'ory'

INHOUD: Klankpatrone 'ery' en 'ory'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken, lees en spel die 'ery' en 'ory' grafeme

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

SET INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'Bossy R'-liedjie om die leerlinge se belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite, liedjies

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'ery'- en 'ory'-grafeem, grafiek wat voorwerpe met die 'ery'- en 'ory'-grafiekklank toon, wit bord, droë-uitveemerker, leidraadkaarte

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Herkenning, spelling en lees van die 'ery' grafeme

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die klankpatroon 'ary'

- Stel die grafeem 'ery' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ery' maklik verwar kan word met die woorduitgange 'ory' aangesien hulle dikwels dieselfde klink

- Gee 'n lys van woorde met die 'ery' klank

ery

slagaar

Masjinerie

Misterie

Kruideniersware

Omkopery

Chirurgie

Kwekery

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraad se woord en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. seldery(s)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'ery' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'ery' klank

Skryf die woorde in die hakie langs hul betekenisse hieronder

(slagaar, masjinerie, misterie, kwekery, seldery, chirurgie, kruideniersware, omkopery)

1. 'n Groente _______

2. 'n Winkel waar jy kos kan koop _______

3. 'n plek waar babas, of plantsaailinge versorg word ______

4. Om onwettig te kry wat jy wil hê deur mense geld of goedere te gee _______

5. Voorwerpe wat wel vir mense werk ________

6. 'n Operasie _______

7. Iets vreemd wat nie verklaar kan word nie ________

8. 'n bloedvat _______

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Herkenning, spelling en lees van die 'ery' grafeme

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE/INLEIDING

- Herbesoek die vorige les oor die 'ery'-klanke

- stel die nuwe onderwerp bekend as klankpatrone 'orie'

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ory' maklik verwar kan word met die woorduitgange 'ery' aangesien dit dikwels dieselfde klink

- Gee 'n lys woorde met die 'orie'-klank

ory

Oorwinning

Voorraad

Geheue

Laboratorium

Slaapsaal

Geskiedenis

ouditiewe

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraad se woord en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. laboratorium(ory)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'ory' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge oefeninge oor 'orie'-klanke

Skryf die woorde in die hakie langs hul betekenisse hieronder

(oorwinning, sterrewag, geskiedenis, ouditief, slaapsaal, inventaris, laboratorium, geheue)

1. Rekord van dinge wat in die verlede gebeur het ________

2. 'n groot kamer om te slaap _______

3. 'n lys van al die dinge op 'n sekere plek _______

4. 'n plek om die sterre waar te neem _______

5. 'n plek waar wetenskaplike eksperimente uitgevoer word _______

6. Herinneringe ______

7. 'n suksesvolle geleentheid ________

8. te doen met gehoor ________

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig