Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 8

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:-Waarom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is

-Redes waarom ons ons nasie moet bou

- Tipes buurtsekuriteit

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Identifiseer waarom verdeling van arbeid in die landbou nodig is
 2. Identifiseer die probleme en oplossings vir landbouarbeid
 3. Identifiseer redes waarom ons ons nasie moet bou
 4. Lig verskillende tipes buurte uit
 5. Noem die funksie van verskillende groepe genoem

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat plaasgereedskap, koerante, tydskrifte toon

Periode 1: waarom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe.

Arbeidsverdeling is die afbreek van werk of werk in kleiner eenheid om 'n positiewe resultaat te bereik.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik hoekom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is.

1. Meer oeste kan geoes word

2. Meer akker grond kan skoongemaak word vir gewasaanplanting

3. Werker in die bedryf sal meer goedere produseer.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die probleme van die landbou en die oplossing daarvan

Probleme van landbou

1. Gebrek aan kapitaal

2. Onvoldoende arbeid

3. Gebrek aan stoorgeriewe

4. Gebrek aan belangstelling van mense

5. Lae pryse van kommoditeite

Oplossings vir die probleme van die landbou

1. Voorsiening van lening aan die boere

2. Voorsiening van plaasimplemente

3. Voorsiening van kunsmis

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Waarom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is.

 1. Meer oeste kan geoes word
 2. Meer hektaar grond kan skoongemaak word vir gewasaanplanting
 3. Werker in die bedryf sal meer goedere produseer.

Probleme van landbou

 1. Gebrek aan kapitaal
 2. Onvoldoende arbeid
 3. Gebrek aan stoorgeriewe
 4. Gebrek aan belangstelling van mense
 5. Lae pryse van kommoditeite

Oplossings vir die probleme van die landbou

 1. Voorsiening van lening aan die boere
 2. Voorsiening van plaasimplemente
 3. Voorsiening van kunsmis

Evaluering: 1. Noem 3 redes waarom verdeling van arbeid vir die landboubedryf nodig is.

2. lys 5 probleme van landbou

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: redes waarom ons ons nasie en tipes buurtsekuriteit moet bou

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe oor en buurtsekuriteit

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Nasie is 'n groot bevolking wat dieselfde kultuur, tradisie, taal, geskiedenis, ens.

Die bou van 'n nasie is 'n nasionale verantwoordelikheid vir almal

Rede waarom ons ons nasie moet bou

1. Vir vreedsame naasbestaan

2. Om ons te verenig teen eksterne aggressie

3. Vir die toekomstige geslagte.

4. Vir groei en ontwikkeling

5. Vir onafhanklike

6. Vir algemene gebruik van hulpbronne

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en voorspoed binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.

2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsekuriteit wat lewe en voorspoed in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom

3. Buurtwag: is 'n groep

Van sekuriteit wie waak oor die

Buurt eiendomme as 'n manier

Om misdaad te voorkom.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Nasie is 'n groot bevolking wat dieselfde kultuur, tradisie, taal, geskiedenis, ens.

Die bou van 'n nasie is 'n nasionale verantwoordelikheid vir almal

Rede waarom ons ons nasie moet bou

 1. Vir vreedsame naasbestaan
 2. Om ons te verenig teen eksterne aggressie
 3. Vir die toekomstige geslagte.
 4. Vir groei en ontwikkeling
 5. Vir onafhanklike
 6. Vir algemene gebruik van hulpbronne

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

 1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en voorspoed binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.
 2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsveiligheidsgroep wat lewens en eiendomme in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom
 3. Buurtwag: is 'n groep sekuriteit wat waak oor die

Buurt eiendomme as 'n manier om misdaad te voorkom.

Evaluering: 1. Lys 5 redes waarom ons 'n nasie moet bou

 1. Lys en verduidelik 3 tipes buursekuriteitspersoneel.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief