Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 8

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Gebed III

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

1. Lys verskillende posisies wat Christene kan inneem terwyl hulle bid.

2. Noem mense in die Bybel wat in die verskillende posisies gebid het.

  1. Noem moontlike redes waarom mense in hierdie verskillende posisies bid.

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: speelgoed, prenteboek wat mense wys wat in verskillende posisies bid, Bybel, storieboek

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser definieer posisie as 'n bepaalde manier waarop 'n persoon se liggaamsdeel gehou word

Sy definieer Gebedsposisie as die manier waarop die liggaam gehou word wanneer daar gebid word

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik dat daar verskeie posisies is waarin 'n mens inneem wanneer jy bid-

1. Staan

2. kniel

3. Prostreer

4. Lê

5. Sit

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Met behulp van die Bybel gee sy voorbeelde van mense wat gebid het deur verskillende gebedsposisies te gebruik

-Hoe Daniël gekniel het toe hy gebid het. Dan 6:10

- Hoe Abraham gaan lê het toe hy met Jesus gepraat het. Gen 17:3

- Hoe Dawid gaan sit het toe hy met God gepraat het. 2 Sam 7:18

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Bidposisie is die manier waarop ons ons liggaam hou wanneer ons bid. Staan, kniel en sit is die mees algemene tipes gebedsposisies terwyl prostreer en lê nie so algemeen is nie.

Voorbeelde van mense wat gebid het deur verskillende gebedsposisies te gebruik

  1. Daniël het gekniel toe hy gebid het. Dan 6:10
  2. Abraham het gaan lê toe hy met Jesus gepraat het. Gen 17:3
  3. Dawid het gaan sit toe hy met God praat. 2 Sam 7:18

Evaluering: 1. _______ posisie is die manier waarop ons ons liggaam hou wanneer ons bid.(bid, klap)

2._______ is nie 'n tipe bidposisie nie. (staan, prostreer, spring)

  1. Watter gebedsposisie neem Daniël in wanneer hy tot God bid. (kniel, staan)

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief.