Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 7

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Arbeidsverdeling

-Eienskappe van 'n nasie

- Tipes buurtsekuriteit

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Definieer verdeling van arbeid
 2. Beskryf landboubedryf
 3. Lys tipes landbou
 4. Identifiseer die kenmerke van 'n nasie
 5. Verduidelik verskeie kenmerke van 'n nasie
 6. Identifiseer tipes buurtsekuriteitspersoneel
 7. Formuleer wenke en maniere om met sekuriteitspersoneel in die samelewing om te gaan.

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte oor arbeidsverdeling, 'n fisiese kaart van Nigerië, grafiek wat verskillende tipes buurtsekuriteitspersoneel toon.

Periode 1: verdeling van arbeid

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe en stel arbeidsverdeling bekend.

Arbeidsverdeling is die afbreek van werk of werk in kleiner eenheid om 'n positiewe resultaat te bereik.

Landbou-industrie is 'n bedryf wat menslike aktiwiteite vereis soos boerdery, visvang, en produksie van kontant en voedselgewasse, diereproduksie. Ens

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die tipes landbou

1. Gewasproduksie

2. Diereproduksie/veeteelt

Sy verduidelik die verskillende werksgeleenthede in die landboubedryf

1. Gewasplanters

2. Gewassestropers

3. Gewaskwekers

4. Grondskoonmakers

5. Diere-telers

6. Vleisverkopers ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik hoekom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is.

1. Meer oeste kan geoes word

2. Meer akker grond kan skoongemaak word vir gewasaanplanting

3. Werker in die bedryf sal meer goedere produseer.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Arbeidsverdeling is die afbreek van werk of werk in kleiner eenheid om 'n positiewe resultaat te bereik.

Landbou-industrie is 'n bedryf wat menslike aktiwiteite vereis soos boerdery, visvang, en produksie van kontant en voedselgewasse, diereproduksie. Ens

Tipes landbou

 1. Gewasproduksie
 2. Diereproduksie/veeteelt

Verskeie poste in die landboubedryf

 1. Gewasplanters
 2. Oesstropers
 3. Gewasverbouers
 4. Grond skoonmakers
 5. Diere grootmaakers
 6. Vleisverkopers ens

Waarom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is .

 1. Meer oeste kan geoes word
 2. Meer hektaar grond kan skoongemaak word vir gewasaanplanting
 3. Werker in die bedryf sal meer goedere produseer.

Evaluering: 1. Wat is arbeidsverdeling

 1. Wat is landboubedryf
 2. Noem 3 redes waarom verdeling van arbeid in die landboubedryf nodig is

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: kenmerke van 'n nasie

-tipes buurtsekuriteit

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe oor nasie en gevaarlike plekke

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat 'n nasie 'n gemeenskap van mense is wat verenig is deur 'n gemeenskaplike ras, kultuur, taal, godsdiens en historiese ervaring.

Sy verduidelik die kenmerke van 'n nasie

1. Gewone afkoms-mense wat 'n nasie bewoon, het gewoonlik 'n gemeenskaplike herkoms en afkoms.

2. Geografiese grense - 'n nasie het 'n duidelik gedefinieerde grondgebied waar die mense van die nasie beset

3. Regering- alle nasies het hul eie politieke instelling wat saamkom om 'n regering te vorm.

4. Gemeenskaplike taal- inwoners van 'n nasie het 'n gemeenskaplike taal.

5. Gewone godsdiens - mense wat 'n nasie bewoon, is geneig om 'n gemeenskaplike godsdiens te hê.

6. Dieselfde kulturele praktyke-mense van 'n nasie het gewoonlik algemene gebruiklike of tradisionele praktyke. Dit is miskien een van die opvallendste kenmerke van 'n nasie.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik dat die buurtsekuriteitspersoneel gemeenskapsekuriteitspersoneel is wat help om die hele gemeenskap teen misdaad te beskerm. Buurtsekuriteit word ook plaaslike sekuriteitspersoneel genoem.

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en voorspoed binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.

2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsekuriteit wat lewe en voorspoed in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom

3. Buurtwag: is 'n groep sekuriteit wat waak oor die woonbuurtseiendomme as 'n manier om misdaad te voorkom.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

'n Nasie is 'n gemeenskap van mense wat verenig word deur 'n gemeenskaplike ras, kultuur, taal, godsdiens en historiese ervaring.

Kenmerke van 'n nasie

 1. Gewone afkoms-mense wat 'n nasie bewoon, het gewoonlik 'n gemeenskaplike herkoms en afkoms.
 2. Geografiese grense - 'n nasie het 'n duidelik gedefinieerde grondgebied waar die mense van die nasie beset
 3. Regering - alle nasies het hul eie politieke instelling wat saamkom om 'n regering te vorm.
 4. Gemeenskaplike taal - inwoners van 'n nasie het 'n gemeenskaplike taal.
 5. Gewone godsdiens - mense wat 'n nasie bewoon, is geneig om 'n gemeenskaplike godsdiens te hê.
 6. Dieselfde kulturele praktyke-mense van 'n nasie het gewoonlik 'n gemeenskap

gebruiklike of tradisionele praktyke. Dit is miskien een van die mees treffende

kenmerke van 'n nasie.

Buurtsekuriteitspersoneel is gemeenskapsekuriteitspersoneel wat help om die hele gemeenskap teen misdaad te beskerm. Buurtsekuriteit word ook plaaslike sekuriteitspersoneel genoem.

Voorbeelde van buurtsekuriteitspersoneel

 1. Plaaslike wag: dit is 'n residensiële wag bekend as hekwag. Hy beskerm lewe en voorspoed binne die gebou en verhoed dat ongenooide gaste toegang tot die perseel kry.
 2. Vigilante-groep: is 'n gemeenskapsekuriteit wat lewe en eiendomme in die gemeenskap beskerm en alle vorme van kriminele gedrag voorkom
 3. Buurtwag: is 'n groep sekuriteit wat waak oor die woonbuurt eiendomme as 'n manier om misdaad te voorkom.

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van 'n nasie

 1. Noem 5 kenmerke van 'n nasie

3.verduidelik die betekenis van buurtsekuriteitspersoneel en lys 3 voorbeelde

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief