Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 7de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone ee en oa

INHOUD: Klankpatrone ee en oa

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Spel, lees en sorteer woorde met die 'ee' en 'oa' klankpatrone

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'e soos in ……….' sing om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'ee'- en 'oa'-klank, grafiek wat voorwerpe met die 'ee'- en 'oa'-klank toon, wit bord, droë-uitveemerker, spieël

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die lang e-klank(ee)

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Met 'n spieël of 'n maat, Sy spreek die 'e'-klank herhaaldelik uit. Beklemtoon dat die lang 'e'-klank die vorm van die letternaam 'e' aanneem

- Skryf 'n lys woorde op die bord en vra die leerlinge om die woorde te identifiseer met die lang 'e'-klank wat sy onderstreep

Stok gemaak boom hardloop maklik reën by kan saad pret agt klop buis strand fan kol loop tande

- Die leerlinge word in pare gegroepeer en gevra om met 'n lys woorde vorendag te kom met die 'ee'-klank

-Dan kom die onderwyser met 'n lys woorde met die 'ee'-klanke

ee

b ee

tr ee

t ee th

p ee l

sw ee t

d ee d

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die 'ee' in die middel van die woord en soms aan die einde van die woord gevind kan word

ee

br ee ze

kr ee bl

sp ee hfst

drie ee

vl ee

agr ee

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke te skryf

1. slaap

2. onkruid

3. briesie

4. nies

5. skeidsregter

6. bloedsuier

7. kantien

8. skree

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Descramble die 'ee'-woorde hieronder en skryf hulle langs hul betekenisse hieronder

Kiel briesie slaag toffie nies kantien skree ag steeple skeidsregter bloedsuier vrolik

1. om suksesvol te wees _______

2. plek om 'n ete te kry _______

3. om hard te skree _________

4. deel van 'n skip _______

5. Ligte wind ___________

6. gelukkig, sorgeloos ______

7. deel van 'n kerk ________

8. skeidsregter ___________

9. hard soet __________

10. bloedsuiende wese _________

11. kennis te neem van ___________

12. onwillekeurige hoes _________

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Herkenning, spelling en lees van die 'oa'-grafeme

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Hersien die lang en kort vokaalklanke wat ons voorheen behandel het

- Stel die grafeem 'oa' bekend as een van die variasies van die Lang 'o'-klank

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'oa' die klank van die 'o'-letternaam neem

- Gee 'n lys van woorde met die 'oa'-klank

oa

eikehout

mantel

kwaak

bok

pad

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraad se woord en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. bok(oa)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'oa' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'oa'-klank

Skryf die woorde in die hakie waar toepaslik in die sinne

(benadering, kakao, deurweek, paddastoel, grag, verafsku, brode, bedrog, lok, grootpraterig, mantel, skuim)

1. Ek moet regtig _______ my kamer skoonmaak

2. Die bakker het die ______ brood aan 'n liefdadigheidsorganisasie weggegee

3. Rondom die kasteel was 'n diep _______

4. Ek het probeer om die perd in die dobber te _____

5. Daar was baie _____ in die glas bier

6. Die vlieënier het gesê ons sal binnekort die lughawe _____

7. Ek het 'n koppie warm _____ vir aandete gehad

8. Adamu is 'n baie _____ seun, wat altyd met homself praat

9. Die besoeker het 'n lang ______ na die dans gedra

10. Ek is ______ die sade vanaand

11. Ons het probeer om nie die _____ met die sampioen te meng nie

12. Die mense het hulle geglo, maar dit later besef

Was 'n ______

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig