Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 7

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Vak: Basiese Wetenskap en Tegnologie

Onderwerp:- Meting

 • Gimnastiek
 • Kodering

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

 1. Identifiseer materiale wat gebruik word om vloeistowwe te meet
 2. Noem die metrieke eenhede van volumes
 3. Noem vloeraktiwiteite
 4. Noem apparaataktiwiteite
 5. Beskryf kodering
 6. Verduidelik hoekom dit belangrik is om kodering te leer

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Meetsilinders van verskillende groottes, water, ander vloeistowwe, leë konfytbottels, tregters, liniale, stroke papier, pen, notaboeke, coke-bottels, sapdrankpak, grafiek, prente, matte, oopspasie, fluit, stophorlosies ,

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1: Meting

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les oor produkte van tegnologie

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Die onderwyser lys 'n paar materiaal wat gebruik word om vloeistowwe af te meet

1 bekers en flesse.

2 gegradueerde silinders.

3 Burette.

4 Pipette.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Sy noem dan die metrieke eenheid van volume

10 milliliter = 1 sentiliter

10 sentiliter = 1 deciliter

10 deciliter = 1 liter

1000cm 3 = 1 liter

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Materiale wat gebruik word om vloeistowwe te meet

 • Bekers en flesse.

 • Gegradueerde silinders.

 • Burets.

 • Pipette.

Metrieke eenheid van volume

10 milliliter = 1 sentiliter

10 sentiliter = 1 deciliter

10 deciliter = 1 liter

1000cm 3 = 1 liter

EVALUERING: 1. Noem drie materiale wat gebruik word om vloeistowwe te meet

 1. Skets die metrieke eenhede van volume

KLAS-AKTIWITEIT: leerlinge in klein groepies, meet vloeistowwe akkuraat om die beurt deur maatsilinders, gegradueerde flesse en koppies te gebruik en teken hul afmetings akkuraat aan

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief

 

PERIODE 2 en 3: Gimnastiek. Kodering

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die onderwyser kyk weer na die vorige les oor Basketbal

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy skets 'n paar vloeraktiwiteite in gimnastiek

1. Rughandveer

2. Voorste handveer

3. Walkover voor

4. Back walkove r

5. Salto

6. Agterwaartse salto

7. Karwiel

8. Rond af

9. Lugwawiel

10. Lugloop

11. Reguit sprong

12. Skêrsprong

13. Verdeel sprong

14. Kruishandstand

Sy skets 'n paar Apparaataktiwiteite in gimnastiek

In vrouekompetisie is die ander byeenkomste balansbalk, ongelyke stawe en die kluis. In manskompetisie is die ander byeenkomste parallelle balke, pommelperd, stilstaande ringe en die kluis.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 3

DEMONSTRASIE

Die onderwyser verduidelik die betekenis van kodering en die belangrikheid daarvan

Kodering is die proses om idees, oplossings en instruksies te transformeer in die taal wat die rekenaar kan verstaan – dit wil sê, binêre-masjienkode. Kodering is hoe mense met rekenaars kan praat.

Belangrikheid van kodering

1. Kodering ontwikkel logiese denke

2. Kodering verbeter probleemoplossingsvaardighede

3. Kodering bevorder kreatiwiteit

4. Kodering laat hoë inkomstepotensiaal toe

5. Kodering help jou om slim en doeltreffend te werk

6. Dit help om veerkragtigheid te ontwikkel

7. Mens word 'n kenner van ontfouting

8. Dit word maklik om met kode te kommunikeer

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

NEEM VAN NOTAS

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

LET WEL

Vloeraktiwiteite in gimnastiek

 1. Terug handveer
 2. Voorste handveer
 3. Walkover voor
 4. Terug loop
 5. Salto
 6. Agterwaartse salto
 7. Karwiel
 8. Afrond
 9. Lugwawiel
 10. Lug-loopbaan
 11. Reguit spring
 12. Skêr spring
 13. Verdeelde sprong
 14. Kruis handstand

Apparaataktiwiteite in gimnastiek

In vrouekompetisie is die apparaataktiwiteite balansbalk, ongelyke stawe en die kluis.

In manskompetisie is die apparaataktiwiteite parallelle stawe, pommelperd, stilstaande ringe en die kluis.

Kodering en die belangrikheid daarvan

Kodering is die proses om idees, oplossings en instruksies te transformeer in die taal wat die rekenaar kan verstaan – dit wil sê, binêre-masjienkode. Kodering is hoe mense met rekenaars kan praat.

Belangrikheid van kodering

 1. Kodering ontwikkel logiese denke
 2. Kodering verbeter probleemoplossingsvaardighede
 3. Kodering bevorder kreatiwiteit
 4. Kodering laat hoë inkomstepotensiaal toe
 5. Kodering help jou om slim en doeltreffend te werk
 1. Dit help om veerkragtigheid te ontwikkel
 2. Mens word 'n kenner van ontfouting
 3. Dit word maklik om met kode te kommunikeer

EVALUERING: 1. Noem vyf vloeraktiwiteite in gimnastiek

 1. Noem twee apparaataktiwiteite elk vir mans en vroue in gimnastiek
 2. Definieer die term 'kodering'
 3. Verduidelik die belangrikheid van kodering

KLASAKTIWITEIT: Leerlinge as individue demonstreer vloeraktiwiteite in gimnastiek

KLASWERK: Soos in evaluering

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief