Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 6

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Skeiding van mag en funksies

-Betekenis van 'n nasie

- Vermy gevaarlike plekke en mense

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Noem die probleem van magsdeling
 2. Bespreek hoe om samewerking tussen die staat en plaaslike regering te bevorder
 3. Verduidelik die betekenis van 'n nasie deur relevante gebruik te gebruik
 4. Identifiseer sommige nasies van die wêreld
 5. Identifiseer gevaarlike plekke in die buurt
 6. Identifiseer gevaarlike mense in die samelewing.

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat funksies van mag aandui, 'n fisiese kaart van Nigerië, prentkaart wat voorbeelde van nasies van die wêreld toon, 'n kaart wat gevaarlike plekke aantoon.

Periode 1: skeiding van mag en funksies

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe en stel die skeiding van mag bekend.

Sy verduidelik dat magsskeiding bepaal dat mag tussen alle arms van die regering geskei moet word sodat enige van die drie arms nie noodwendig magtiger word as die ander nie.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat mag korrupteer en absolute mag korrupteer absoluut. Sy verduidelik die skeiding van mag en funksies tussen die drie arms van die regering

1. Wetgewende arm van die regering- is verantwoordelik vir die maak van wette. Hulle gee rekeninge aan die president uit, wanneer die wetsontwerpe onderteken word, word hulle wet.

2. Uitvoerende arm van die regering- is verantwoordelik vir die implementering of uitvoering van wette wat deur die wetgewende arm van die regering gemaak word.

3. Regterlike arm van regering - hierdie arm Stel betekenis of meer interpretasie of verduideliking van die wette wat gesamentlik deur die wetgewende arm van die regering gemaak word.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder hoe om samewerking tussen die state en plaaslike regering te bevorder

1. Beide die plaaslike en staatsregerings maak of formuleer wette en beleide wat dit vir hulle makliker sal maak om die mense te regeer.

2.Albei die regering moet saamwerk en seker maak dat mense belasting betaal

3. Plaaslike en staatsregering behoort werksgeleenthede vir die mense te skep

4. Hulle moet verseker dat fondse wat aan die staat toegeken word, oordeelkundig aangewend word.

5. Beide regerings moet saamwerk om te verseker dat die mense belasting betaal.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Magsskeiding stel dat mag tussen alle arms van die regering geskei moet word sodat enige van die drie arms nie noodwendig magtiger word as die ander nie.

Skeiding van mag en funksies tussen die drie arms van die regering

 1. Wetgewende arm van die regering- is verantwoordelik vir die maak van wette. Hulle gee rekeninge aan die president uit, wanneer die wetsontwerpe onderteken word, word hulle wet.
 2. Uitvoerende arm van die regering- is verantwoordelik vir die implementering of uitvoering van wette wat deur die wetgewende arm van die regering gemaak word.
 3. Regterlike arm van regering - hierdie arm Stel betekenis of meer interpretasie of verduideliking van die wette wat gesamentlik deur die wetgewende arm van die regering gemaak word.

Hoe om samewerking tussen die state en plaaslike regering te bevorder

 1. Beide die plaaslike en staatsregerings maak of formuleer wette en beleide wat dit vir hulle makliker sal maak om die mense te regeer.
 2. Beide die regering moet saamwerk en seker maak dat mense belasting betaal
 1. Plaaslike en staatsregering moet werksgeleenthede vir die mense skep
 2. Hulle moet verseker dat fondse wat aan die staat toegeken word, oordeelkundig aangewend word.
 3. Beide regerings moet saamwerk om te verseker dat die mense belasting betaal.

Evaluering: 1. Wat is die betekenis van skeiding van mag

 1. Noem 2 belangrikheid van skeiding van mag

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: betekenis van 'n nasie

-vermy gevaarlike plekke en mense

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe oor kriminele gedrag en nasionale waardes

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik 'n nasie is 'n groot bevolking wat dieselfde kultuur, tradisie, taal, geskiedenis, ens.

Die bou van 'n nasie is 'n nasionale verantwoordelikheid vir almal

Rede waarom ons ons nasie moet bou

1. Vir vreedsame naasbestaan

2. Om ons te verenig teen eksterne aggressie

3. Vir die toekomstige geslagte.

4. Vir groei en ontwikkeling

5. Vir onafhanklike

6. Vir algemene gebruik van hulpbronne

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik dat 'n gevaarlike plek 'n plek is wat nie veilig is om op 'n bepaalde tyd te wees nie.

Sommige plekke in ons gemeenskap is gevaarlik omdat mense met kriminele gedrag in daardie plekke woon. Gevaarlike plekke en mense moet vermy word.

Gevaarlike mense is mense wat ander mense se lewe en voorspoed bedreig. Hulle veroorsaak ernstige skade aan diegene binne en om hulle.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Nasie is 'n groot bevolking wat dieselfde kultuur, tradisie, taal, geskiedenis, ens.

Die bou van 'n nasie is 'n nasionale verantwoordelikheid vir almal

Rede waarom ons ons nasie moet bou

 1. Vir vreedsame naasbestaan
 2. Om ons te verenig teen eksterne aggressie
 3. Vir die toekomstige geslagte.
 4. Vir groei en ontwikkeling
 5. Vir onafhanklike
 6. Vir algemene gebruik van hulpbronne

'n Gevaarlike plek is 'n plek wat nie veilig is om op 'n bepaalde tyd te wees nie.

Sommige plekke in ons gemeenskap is gevaarlik omdat mense met kriminele gedrag in daardie plekke woon. Gevaarlike plekke en mense moet vermy word.

Gevaarlike mense is mense wat ander mense se lewe en voorspoed bedreig. Hulle veroorsaak ernstige skade aan diegene binne en om hulle.

Evaluering: 1. Vind uit 5 mense wat in die gemeenskap vermy moet word.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief