Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 2de Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 6

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Voegwoorde

INHOUD : Voegwoorde

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat voegwoord is
  2. Verduidelik die twee hooftipes voegwoorde
  3. Gee voorbeelde van voegwoorde

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat voegwoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Metropolitan English-reeks Engelse grammatika vir Basiese Onderwys Boek 3 bladsy 63-65, flitskaarte en kaarte oor voegwoorde, Die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bladsy 85-89

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Voegwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat 'n voegwoord is

Voegwoorde is woorde wat ons gebruik om twee sinne saam te voeg om een te word. Voorbeelde van voegwoorde is En, maar, want, voor, hoewel ens

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser onderskei verder tussen die twee tipes voegwoorde

1. Voegwoorde wat soortgelyke dele van spraak en klousules van gelyke waarde aansluit, bv. en, beide……en, maar, vir, terwyl, of…….of, nóg…..nóg …

Die seun en die meisie het vinnig huis toe gehaas

Beide hy en sy vrou het met vakansie gegaan

2. Voegwoorde wat hoofsinne verbind met bysinne. Hulle is soos volg

a. tydvoegwoorde bv. na, voor, sedert, tot, tot, wanneer, wanneer, terwyl, nou, dat, as

 

Nadat die dame die deur oopgemaak het, het sy die lig aangeskakel

Vandat ek haar ken, is ons vaste vriende

b. Plaas voegwoorde bv. waarvandaan, waar, waar ook al, waarheen

Hy het teruggekyk waar hy vandaan gekom het

Sit dit waar hy dit nie kan sien nie

c. Oorsaak of rede voegwoorde bv omdat, sodat, sedert, as

Ons weet hy was te blameer , want ons het die ongeluk gesien

Ek was bang dat hy sou val

d. Toegewingsvoegwoorde bv. alhoewel, selfs al, al, of ……of, terwyl, as

Alhoewel ek twee keer geskryf het, het hy nie geantwoord nie

Ek sou nie gaan nie, al is ek genooi

e. Voorwaarde voegwoord bv behalwe dat, indien, tensy,

Behalwe dat sy 'n bietjie stadig is, skryf sy goed

Stuur vir my 'n woord as jy wil gaan

f. Manier of graad voegwoord bv as, as……as, asof, asof, so………as, as

Hy het by die huis gebly soos hy beveel is

Die huis is leeg sover ek weet

g. Doel voegwoorde bv om dat, sodat, sodat, sodat, dat

hulle het hard gewerk sodat hulle betyds kon klaarmaak

Ek het vir hom 'n brief gestuur sodat hy sou weet

h. Gevolg voegwoorde bv sodat, so…….dat

die man het hard gepraat sodat hy maklik gehoor is

Sy is so vaal dat sy niks kan leer nie

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik die betekenis van voegwoorde

2. Onderskei tussen die twee tipes voegwoorde

3. Lys al die voorbeelde van voegwoorde wat hoofsinne by ondergeskikte bysinne voeg.

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag AB op bladsy 64 van die handboek en die hele bladsy 88 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae CB op bladsy 64-65 van die verwysingsteks en die hele bladsy 89 van die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge