Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 5

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Die konsep van staatsregering

-Eienskappe van nasionale waardes

-Misdade en kriminele gedrag

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Definieer die konsep van staatsregering
 2. Ontdek wie die openbare aangeleentheid van die staat beheer en wat die leuse van jou staat is
 3. Vind die belangrikheid van 'n staatsregering
 4. Verduidelik die kenmerke van nasionale waardes
 5. Beskryf die uitwerking van misdade op die samelewing en individu.
 6. Noem kriminele gedrag in die buurt

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: grafiek wat die staatsregering toon, grafiek wat die kenmerke van nasionale waarde toon, plakkaat wat misdadigers se aktiwiteite aantoon.

Periode 1: die konsep van staatsregering

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor die probleem en oplossing van plaaslike regering.

Sy stel staatsregering bekend as 'n ander vlak van regering wat nader aan die mense is as die federale regering

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat die staatsregering 'n liggaam van mense is wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op staatsvlak beheer. 'n Staatsregering is baie groter as die plaaslike regering en die sake van baie plaaslike regerings is onder die staatsregering. Staatsregering word gelei deur 'n goewerneur en bygestaan deur 'n kommissaris, spesiale adviseurs, ens.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die belangrikheid van staatsregering

1. Bou en instandhouding van paaie.

2. Voorsiening van sekuriteit.

3. Maak beleid vir maklike administrasie

Die handhawing van wette en bevele.

4. Verseker gelykheid onder die mense.

5. Voorsiening van sosiale geriewe.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Staatsregering as 'n ander vlak van regering wat nader aan die mense is as die federale regering.

Konsep van staatsregering

Staatsregering is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op staatsvlak beheer. 'n Staatsregering is baie groter as die plaaslike regering en die sake van baie plaaslike regerings is onder die staatsregering. Staatsregering word gelei deur 'n goewerneur en bygestaan deur 'n kommissaris, spesiale adviseurs, ens.

Belangrikheid van staatsregering

 1. Konstruksie en instandhouding van paaie.
 2. Voorsiening van sekuriteit.
 3. Maak beleid vir maklike administrasie

Die handhawing van wette en bevele.

 1. Verseker gelykheid onder die mense.
 2. Voorsiening van sosiale geriewe.


Evaluering: 1. Noem die naam van die goewerneur van jou staat

 1. Wat is jou staat se leuse

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: kenmerke van nasionale waardes en misdade en kriminele gedrag

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor nasionale waarde en tipes gevare.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Nasionale waarde as algemeen aanvaarbare standaard van oortuigings oor wat goed is in ons samelewing of nasie.

tipes waardes

1. Eerlikheid - is die vermoë om die waarheid te vertel

2. Respek- is om almal met waardigheid te behandel

3. Selfbeheer - is om jou eie optrede te beheer

4. Gelykheid- is begrip dat alle mense gelyke regte het.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik misdaad as 'n onwettige gedrag wat deur 'n staat of ander owerheid strafbaar is.

Kriminele gedrag is onaanvaarbare gedrag in enige gemeenskap.

Voorbeelde van algemene kriminele gedrag

1. Valsheid

2. Lieg

3. Bakleiery

4. Vervalsing

5. Eksamenwanpraktyke

6. Liggaamlike leed ens.

Effekte van kriminele gedrag

1. Dit verminder veiligheid

2. Dit ontwrig sosiale orde

3. Dit skep chaos en verwarring

4. Dit belemmer vooruitgang en eenheid in die samelewing

5. Dit skep ernstige ekonomiese swaarkry.

6. Dit verminder veiligheid. Ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Nasionale waarde as algemeen aanvaarbare standaard van oortuigings oor wat goed is in ons samelewing of nasie.

Soorte waardes

 1. Eerlikheid - is die vermoë om die waarheid te vertel
 2. Respek- is om almal met waardigheid te behandel
 3. Selfbeheersing - is om jou eie optrede te beheer
 4. Gelykheid - is om te verstaan dat alle mense gelyke regte het. Ens

Misdaad is 'n onwettige gedrag wat deur 'n staat of ander owerheid strafbaar is.

Kriminele gedrag is onaanvaarbare gedrag in enige gemeenskap.

Voorbeelde van algemene kriminele gedrag

 1. Valsheid
 2. Lieg
 3. Baklei
 4. Vervalsing
 5. Eksamen wanpraktyke
 6. Liggaamlike skade ens.

Effekte van kriminele gedrag

 1. Dit verminder veiligheid
 2. Dit ontwrig sosiale orde
 3. Dit skep chaos en verwarring
 4. Dit belemmer vooruitgang en eenheid in die samelewing
 5. Dit skep ernstige ekonomiese swaarkry.
 6. Dit verminder veiligheid. Ens

Evaluering: 1. Noem die betekenis van misdaad

 1. Noem drie effek van kriminele gedrag

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief