Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 5de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'aw' en 'au'

INHOUD: Klankpatrone 'aw' en 'au'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken, lees en spel die 'aw'- en 'au'-klanke

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

SET INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'Sien die donkie in sy stalletjie'-liedjie om die leerlinge op te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'aw'- en 'au'-klanke, grafiek wat voorwerpe met die 'aw'- en 'au'-klank toon, wit bord, droogveemerker, leidraadkaarte

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank, identifikasie en skryf van woorde met diagramme 'aw'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

- Hersien die vorige les oor kort vokaalklanke

- Stel die onderwerp op die bord bekend as Klink, identifiseer en skryf woorde met diagramme 'aw'

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- Verduidelik dat die letters 'aw' soos 'n 'of'-klank uitgespreek word

- Skryf woorde met die tekening 'aw' op die bord en klink dit herhaaldelik

aw

rou

klou

teken

ontdooi

strooi

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- dikteer elkeen van die woorde wat 'aw' bevat vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Valk

Squawk

Dagbreek

Fawn

Grasperk

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die onderstaande oefening vir die leerlinge

Voltooi die sinne deur die opsies aan die linkerkant te gebruik

(awesome, awkward, drawl, knaag, outlaw, scrawl, sprawled, trawler, strawberries, flaw)

1. Daar is 'n klein ______ in elk van hierdie nuwe note

2. Wanneer sommige mense praat, word gesê dat hulle _______

3. 'n ______ is 'n bekende misdadiger

4. Toe die seun uitgeput was, het hy ______ oor die bed

5. Die lang jongeling is lomp en nogal ______

6. Die muis het begin _____ in die kartondoos waarin dit was

7. die ______ het sy nette vol sardientjies opgetrek

8. Ons het ryk room oor die hele ________ gegooi

9. Sy skryfwerk is nie veel meer as 'n slordige _______ nie

10. Ek kan net sy puik prestasie beskryf as _________

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Klank, identifikasie en skryf van woorde met diagramme 'au'

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LES/INLEIDING

- Hersien die vorige les oor klankpatroon 'aw'

- Stel die onderwerp op die bord bekend as Klink, identifiseer en skryf van woorde met diagramme 'au'

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- Verduidelik dat die letters 'au' soos uitgespreek word

1. 'of' sounde.g sous

2. kort 'o'-klank bv. wors

- Skryf woorde met die tekening 'au' op die bord en klink dit herhaaldelik

au

sous

haal

losgemaal

paul

skuur

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- dikteer elkeen van die woorde wat 'au' bevat vir die leerlinge om in hul notas neer te skryf

Gespanne

Bedrog

Oorsaak

Pouse

Fout

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die onderstaande oefening vir die leerlinge

Voltooi die sinne met die woorde in die hakie

(uitlaat, piering, strak, bedrog, herfs, applous, outomaties, veiling, oorsaak, wors)

1. Daar was baie ______ vir haar goeie prestasie

2. Die ratte op hierdie nuwe motor is ______ en nie handrat nie

3. Die gekleurde blare het van die bome in die ______ geval

4. Die ______ op hierdie ou motor maak dit raserig

5. Die seuns het die tou ______ getrek om dit styf te hou

6. Die mense wat geld gegee het, het later uitgevind dit was 'n ______

7. Die koppie en sy _____ is op die tafel

8. Ek het die ______ in die oond gebak

9. Die huis is verlede Saterdag teen 'n ______ verkoop

10. Ons weet nog nie die ______ van die probleem nie

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig