Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 2de Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 5

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Ander tipes voornaamwoorde

INHOUD : Relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat relatief, refleksief, vraend, demonstratief en besitlik is
  2. Gee 'n paar voorbeelde van relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde
  3. Maak gebruik van relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Metropolitan Engelse reeks Engelse grammatika vir basiese onderwys Boek 3 bladsy 32-36, flitskaarte en kaarte oor die relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde, The New First Aid in English deur Angus Maciver bladsy 80-84

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat Relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde is

Relatiewe voornaamwoorde word gebruik om 'n klousule of frase aan 'n selfstandige naamwoord of voornaamwoord te verbind. In die meeste gevalle word hulle as voegwoorde gebruik, bv. 'wie', 'watter'

Refleksiewe voornaamwoorde verwys terug na 'n persoon of ding. Bv homself, homself, ens

Vraende voornaamwoorde word gebruik om vrae te vra bv watter, wie se, wie ens

Demonstratiewe voornaamwoorde word gebruik om na spesifieke persone of dinge te wys, bv. 'hierdie', 'daardie', 'hierdie' en 'daardie'

Besitlike voornaamwoorde word gebruik om besit te wys en word nie deur 'n selfstandige naamwoord gevolg nie, bv. myne, hulle s'n, joune, ons s'n, ens.

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser verduidelik verder die gebruik van sommige refleksiewe, demonstratiewe voornaamwoorde en relatiewe voornaamwoorde

REFLEKSIEF

Enkelvoud en meervoud van refleksiewe voornaamwoorde

1ste persoon

Ekself – onsself

2de persoon

Julleself – julleself

3de persoon

Hom-/haarself - hulself

Self/self – hulself

DEMONSTRATIEF

'hierdie' word gebruik om 'n enkelvoudige voorwerp wat naby is, te beskryf

'hierdie' word gebruik om meer as een voorwerp wat naby is, te beskryf

'dit' word gebruik om 'n enkelvoudige voorwerp te beskryf wat ver is

'daardie' word gebruik om meer as een voorwerp te beskryf wat ver is

Byvoorbeeld

Hierdie boek- hierdie boeke

Daardie sak- daardie sakke

Hierdie koppie- hierdie koppies

Daai fan-daardie ondersteuners

RELATIEF

'wie' word vir persone gebruik

'wat' vir diere en dinge gebruik word

Vir voorbeelde

Dit is die seun wat die show gesteel het

Kyk na die kat wat die kamer binnegekom het

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik wat Relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde is

2. Gee voorbeelde van Relatiewe, refleksiewe, vraende, demonstratiewe en besitlike voornaamwoorde

3. Wanneer gebruik ons

Hierdie

Daardie

Hierdie

Dié

WHO

Watter

Myne

Hulle s'n

Die uwe

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vraag AC op bladsy 34-35 van die handboek en bladsy 84 No 19-26 van The New First Aid in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae DF op bladsy 35-36 van die verwysingsteks en bladsy 84 No 27-35 van die The New First Aid in English deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge