Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 4

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Probleme en oplossings van plaaslike regering

-Belangrikheid van nasionale waardes

- Betekenis van gevaar

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Identifiseer die probleme van plaaslike regering
 2. Noem die oplossing vir die genoemde probleme
 3. Beklemtoon die belangrikheid van nasionale waardes
 4. Ontleed die behoefte om waardes in die samelewing op te neem
 5. Definieer die term gevaar
 6. Klassifiseer die tipe gevaar in die samelewing

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: prente van plaaslike regering, prentkaarte wat verskeie belangrikheid van nasionale waardes toon, prente van wapens.

Periode 1: probleme en oplossings van plaaslike regering

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor die konsep van plaaslike regering.

plaaslike regering as 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer. Plaaslike regering is 'n liggaam van mense wat die openbare aangeleenthede op die grondvlak beheer.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat sommige van die probleme van plaaslike regering die volgende insluit:

1. Onvoldoende fondse

2. Korrupsie en wanbestuur

3. Beperkte gesag en mag

4. Onvermoë om wet en orde te handhaaf.

5. Gebrek aan toewyding aan werk

6. Onvoldoende instandhouding van die bestaande infrastruktuur

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verklaar verder oplossing vir die probleme van plaaslike regering:

1. Die plaaslike regering moet Staten meer mag wees sodat dit meer probleme vir die mense kan oplos.

2. Meer fondse moet vir die plaaslike regering beskikbaar gestel word

3. Korrupte en lui werkers van die plaaslike regering moet deur die regering uitgevind en gestraf word.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Plaaslike regering as 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer. Plaaslike regering is 'n liggaam van mense wat die openbare aangeleenthede op die grondvlak beheer.

Probleme van plaaslike regering

 1. Onvoldoende fondse
 2. Korrupsie en wanbestuur
 3. Beperkte gesag en mag
 4. Onvermoë om wet en orde te handhaaf.
 5. Gebrek aan toewyding aan werk
 6. Onvoldoende instandhouding van die bestaande infrastruktuur

Oplossing vir die probleme van plaaslike regering

 1. Die plaaslike regering moet Staten meer mag wees sodat dit meer probleme vir die mense kan oplos.
 2. Meer fondse moet vir die plaaslike regering beskikbaar gestel word
 3. Korrupte en lui werkers van die plaaslike regering moet deur die regering uitgevind en gestraf word.

Evaluering: 1. Noem 3 probleme van plaaslike regering

 1. Noem 3 oplossings vir die genoemde probleme

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: belangrikheid van nasionale waardes en betekenis van gevaar

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor waarde en woonbuurt netheid

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die belangrikheid van nasionale waarde vir die samelewing

1. Dit kan help met besluitneming aangesien dit geneig is om rasionele besluite te neem gebaseer op die belangrikheid wat aan 'n ding geheg word.

2. Basiese menslike waardes bevorder ook positiewe of goeie verhoudings tussen mense wanneer hulle almal sulke samelewingsnorme, houdings of maniere van doen aanvaar.

3. Dit bring eenheid, vrede, harmonie, samewerking ens.

4. Hulle help om norme te skep om daaglikse gedrag te rig.

5. 'n Samelewing met 'n goeie waardestruktuur laat mense beter met mekaar verband hou.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik gevaar as die moontlikheid dat iets skadeliks sal gebeur. Mense, diere, dinge of voorwerpe kan skade veroorsaak.

Tipe gevare

1. Fisiese gevaar- is die gevaar wat skade of pyn aan die liggaam kan veroorsaak. Voorbeelde van fisiese gevaar sluit slaperige vloer, nat vloer, elektrisiteit, geraas, stralingsbrand, hitte ens.

2. Emosionele gevaar- is gevaar wat lae selfvertroue, onvermoë om te vertrou, vrees en skaamte veroorsaak. Eensaamheid, skuldgevoelens, woede ens

3. Geestelike gevaar- is 'n gevaar wat skadelik en gevaarlik vir mense is, maar nie vir die fisiese liggaam of voorkoms nie.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Belangrikheid van nasionale waarde vir die samelewing

 1. Dit kan help met besluitneming aangesien dit geneig is om rasionele besluite te neem gebaseer op die belangrikheid wat aan 'n ding geheg word.
 2. Basiese menslike waardes bevorder ook positiewe of goeie verhoudings tussen mense wanneer hulle almal sulke sosiale norme, houdings of maniere van dinge doen aanvaar.
 3. Dit bring eenheid, vrede, harmonie, samewerking ens.
 4. Hulle help om norme te skep om daaglikse gedrag te lei.
 5. ’n Samelewing met ’n goeie waardestruktuur laat mense beter met mekaar verband hou.

Verduidelik gevaar as die moontlikheid dat iets skadeliks sal gebeur. Mense, diere, dinge of voorwerpe kan skade veroorsaak.

Soorte gevare

 1. Fisiese gevaar - is die gevaar wat skade of pyn aan die liggaam kan veroorsaak. Voorbeelde van fisiese gevaar sluit slaperige vloer, nat vloer, elektrisiteit, geraas, stralingsbrand, hitte ens.
 2. Emosionele gevaar - is gevaar wat lae selfvertroue, onvermoë om te vertrou, vrees en skaamte veroorsaak. Eensaamheid, skuldgevoelens, woede ens
 3. Geestelike gevaar- is 'n gevaar wat skadelik en gevaarlik vir mense is, maar nie vir die fisiese liggaam of voorkoms nie.

Evaluering: 1. Noem 3 belangrike van nasionale waarde

 1. Lys en verduidelik die 3 tipes gevaar

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief