Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 4de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone 'ary'

INHOUD: Klankpatrone 'ary'

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken, lees en spel die 'ary' grafeme

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

SET INDUKSIE: Die onderwysers gebruik die 'Bossy R'-liedjie om die leerlinge se belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite, liedjies

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'ary'-grafeem, grafiek wat voorwerpe met die 'ary'-grafeemklank toon, wit bord, droë-uitveemerker, leidraadkaarte

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Herkenning, spelling en lees van die 'ary' grafeme

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

-Hersien die r-beïnvloed woorde wat voorheen behandel is

- Stel die grafeem 'ary' bekend

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE

- Verduidelik dat die klank 'ary' maklik verwar kan word met die woorduitgange 'ery' en 'ory'

- Gee 'n lys van woorde met die 'ary' klank

Ary

Nodig

Dokumentêr

sendeling

woordeboek

stilstaande

graanskuur

sekretaris

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Wys vir die leerlinge leidraadkaarte met die grafeem voor en 'n leidraadwoord agter. Laat hulle die leidraad se woord en klink dan die grafeem wat dit verteenwoordig, bv. woordeboek(boek)

- Wys die kinders verskeie beelde van woorde wat die grafeem 'ary' bevat en vra hulle om dit hardop uit te spreek

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor die 'ary' klank

Gebruik die woorde in die hakies hieronder om die gapings in te vul

(nodig, dokumentêr, sendeling, woordeboek, skryfbehoeftes, graanskuur, sekretaresse, tydelik)

1. Ek het die ______ oor die Rotsgebergte gekyk

2. Al die graan is in die graanskuur gestoor

3. Elizabeth werk as ________ vir die bestuurder

4. Die trein staan ______ op die lyn

5. Die padblokkade is slegs _______

6. 'n Christen _______ is in 1840 na die Stille Oseaan-eilande gestuur

7. Ons het die woord 'abstemous' in die __________ opgesoek.

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Herkenning, spelling en lees van die 'ary' grafeme

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE

- Herbesoek die vorige les oor die 'ary'-klanke

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

BEGELEIDE PRAKTYK

- Maak 'n lys van meer woorde wat die 'ary' klank bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

ary

salaris

dagboek

militêre

buitengewoon

legendaries

herdenking

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor 'ary' klanke

Gebruik die woorde in die hakie hieronder om die gapings hieronder in te vul

(grens, herdenking, legendaries, buitengewoon, inbraak, salaris, dagboek, militêre)

1. Na die ______ was baie waardevolle items vermis

2. Die skeidsregter het die fluitjie geblaas toe die bal oor die ______ gegaan het

3. Sy het oor die dag se gebeure in haar _________ geskryf

4. Sy ontvang 'n _______ van meer as $100 000 per jaar

5. Hulle vier môre hul vyftigste troue _______

6. Die prestasies van koning Arthur is _______ in die Engelse geskiedenis

7. 'n _______ gebeurtenis wat ons almal verstom het, het gisteraand plaasgevind

8. Rilwan, wie se pa 'n generaal is, hoop ook om 'n ________ loopbaan te volg

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig