Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 3

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Die konsep van plaaslike regering

- Soorte nasionale waardes

-Hou omgewing veilig en skoon

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Beskryf die konsep van plaaslike regering
 2. Noem die belangrikheid van plaaslike regering
 3. Noem die voordeel van plaaslike regeringsmense
 4. Identifiseer ten minste 4 tipes nasionale waardes
 5. Beskryf elk van die tipes waardes
 6. Verduidelik die betekenis van veiligheid en netheid
 7. Ontleed sommige veiligheidsmaatreëls
 8. Lys die verskillende maniere om die buurt veilig en skoon te hou

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat die regeringswapens aandui, kaarte wat tipes nasionale waardes aandui, foto wat sekuriteitspersoneel wys.

Periode 1: die konsep van plaaslike regering

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor regering en stel plaaslike regering bekend as 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat plaaslike regering 'n liggaam van mense is wat die openbare sake op voetsoolvlak beheer.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy noem die belangrikheid en pligte van plaaslike regering

1. Voorsiening van sosiale geriewe soos skole, markte, kliniek en water. Ens

2. Handhawing van wet en orde in die gemeenskap.

3. Handhawing van wet en orde in die plaaslike regering.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Plaaslike regering as 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer. Plaaslike regering is 'n liggaam van mense wat die openbare aangeleenthede op die grondvlak beheer.

Belangrikheid en pligte van plaaslike regering

 1. Voorsiening van sosiale geriewe soos skole, markte, kliniek en water. Ens
 2. Handhawing van wet en orde in die gemeenskap.
 3. Handhawing van wet en orde in die plaaslike regering.

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van plaaslike regering

 1. Lys 3 pligte van plaaslike regering.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: tipes nasionale waardes en hoe om die buurt veilig en skoon te hou

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor nasionale waarde en buurtmisdaad.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat waarde blywende oortuigings, idees, opinies is wat deur 'n individu, groep of lede van 'n gemeenskap oor iets nuttigs gedeel word. Waardes dien as belangrike riglyne in alle situasies soos huis, gemeenskap, onderneming soos werkplek, skole, kantoor, ens.

Sy verduidelik dat daar twee tipes waardes is

1. Goeie waardes - dit sluit eerlikheid, verdraagsaamheid, selfbeheersing, liefde, humiditeit, matigheid, vrede, regverdigheid ens.

2. Slegte waardes- oneerlikheid, oneerbiedig, koppig, onverdraagsaamheid, gebrek aan selfbeheersing, ens.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik dat 'n skoon gemeenskap 'n veilige gemeenskap is. Dit is die verantwoordelikhede van beide die kinders, jonk en oud om te verseker dat hul gemeenskap skoon en veilig is.

Veiligheid beteken om jouself en ander vry te hou van skade

Netheid is die daad om skoon te wees sonder vuilheid, stof, vlekke en slegte reuke.

Veiligheidsmaatreëls

Dit is stappe wat geneem word om te verseker dat ons teen moontlike gevaar of besering beskerm word. Dit sluit in:

1. Dra veiligheidsstewel

2. Dra helm

3. Maak veiligheidsgordel vas wanneer in 'n motor

4. Dra handskoene

5. Inspekteer alle gereedskap en toerusting voor gebruik

6. Volg veiligheidssimbole en tekens

7. Moenie in die donker werk nie.

Maniere om die buurt veilig en skoon te hou

1. Handhaaf skoon dreineringstelsel

2. Bel die sekuriteit en wetstoepassing ingeval van onsekerheid

3. Hou jou huis en sy omgewing skoon

4. Plant blomme en bome

5.vermy vreemdelinge ens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Waarde is blywende oortuigings, idees, opinies wat deur 'n individu, groep of

Lede van 'n gemeenskap oor iets nuttigs. Waardes dien as

Belangrike riglyne in alle situasies soos huis, gemeenskap, onderneming soos werkplek, skole, kantoor ens

Soorte waardes

 1. Goeie waardes - dit sluit eerlikheid, verdraagsaamheid, selfbeheersing, liefde, humiditeit, matigheid, vrede, regverdigheid ens.
 2. Slegte waardes - oneerlikheid, oneerbiedig, koppig, onverdraagsaamheid, gebrek aan selfbeheersing, ens.

'n Skoon gemeenskap is 'n veilige gemeenskap. Dit is die verantwoordelikhede van beide die kinders, jonk en oud om te verseker dat hul gemeenskap skoon en veilig is.

Veiligheid beteken om jouself en ander vry te hou van skade

Netheid is die daad om skoon te wees sonder vuilheid, stof, vlekke en slegte reuke.

Veiligheidsmaatreëls

Dit is stappe wat geneem word om te verseker dat ons teen moontlike gevaar of besering beskerm word. Dit sluit in:

 1. Dra veiligheidsstewel
 2. Dra helm
 3. Maak veiligheidsgordel vas wanneer in 'n motor
 4. Dra handskoene
 5. Inspekteer alle gereedskap en toerusting voor gebruik
 6. Volg veiligheidssimbole en tekens
 7. Moenie in die donker werk nie.

Maniere om die buurt veilig en skoon te hou

 1. Handhaaf skoon dreineringstelsel
 2. Bel die sekuriteit en wetstoepassing in geval van onsekerheid
 3. Hou jou huis en sy omgewing skoon
 4. Plant blomme en bome
 5. Vermy vreemdelinge ens

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief