Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 3de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Klankpatrone ar, ai en ay

INHOUD: Klankpatrone ar, ai en ay

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken en spel klankpatrone ar, ai en ay

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die 'My oor is seer ek was in pyn'-liedjie om die leerlinge se belangstelling te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die 'ar', 'ai' en 'ay'-klank, grafiek wat voorwerpe met die 'ar', 'ai' en 'ay'-klank toon, wit bord, droë-uitveemerker, woordweb,

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met die 'ar'-klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Vra die leerlinge wat hulle van vokale weet

-Skryf 'n r-beheerde woord op die bord spesifiek die een wat die vokaal 'a' het wat dit voorafgaan

K ar d

En vra die leerlinge om dit hardop uit te spreek en hul waarnemings te stel

- Verduidelik dat wanneer r na enige vokaal in hierdie geval 'a' kom, ons nie die vokaalklank kan hoor nie, want die 'r' neem oor en maak die 'r'a baasspelerige 'r'

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIES

- Maak 'n lys van woorde wat 'ar' bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

ar

v ar

sc ar

st ar

h ar d

y ar d

j ar

b ar k

d ar k

h ar m

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Vra die leerlinge om die woordstukke saam te voeg en die woord op die lyn te skryf

1. st + ar

_______

2. c + ar

_______

3. h + ar + bl

_______

4. c + ar + d

_________

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

-Gee die leerlinge oefeninge oor woorde met die 'ar'-klank

Voltooi die sinne hieronder deur die woorde in die hakie te gebruik

(inbreker, asyn, suiker, apart, marmer, mat, sigaar, vertrek, kerf, boord)

1. Ek het twee lepels _______ gebruik om my tee te versoet

2. Die ryk man het 'n vet ______ gerook

3. Hoe laat hoop jy om van hier af te ______?

4. Pa was kwaad toe Rita die verf op die ______ gemors het

5. My broer het gevra of hy die prentjie op die deur kan _____

6. Die _____ is gou deur die polisie gearresteer

7. Ons het _____ oor ons vis en skyfies gestrooi

8. Baie appelkoosbome groei in die ______

9. Die standbeeld is uit 'n stuk wit ______ gekerf

10. Dit het ons lank geneem om ______ die vegtende seuns te maak

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met die 'ai'- en 'ay'-klank

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Met 'n spieël of 'n maat, Sy spreek die 'a'-klank herhaaldelik uit. Beklemtoon dat die lang 'a'-klank die vorm van die letternaam 'a' aanneem

- Skryf 'n lys woorde op die bord en vra die leerlinge om die woorde te help identifiseer met die lang 'a'-klank wat sy onderstreep

Stok gemaak hardloop kat reën stadig mag soos pret agt bly buis hulle fan spot hardloop spade

- Die leerlinge word in pare gegroepeer en gevra om met 'n lys woorde vorendag te kom met die lang 'a' klank

-Dan kom die onderwyser met 'n T-kaart van 'n paar letterkombinasies van die lang 'a'-klank

ai ay

r ai n r ay

ai m speel

b ai t b ay

ch ai n cl ay

cl ai m hurr ay

f ai l tray

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

SPELLING ALGEMEEN

- Verduidelik dat die 'ai' die Lang 'a'-klank in die middel van 'n woord verteenwoordig terwyl die 'ay'-klank die Lang 'a'-klank aan die einde van 'n woord verteenwoordig

ayai

vakansie m ai l

n ay pai d

str ay s ai l

spuit sn ai l

xr ay trai l

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Dikteer die volgende woorde vir die leerlinge om in hul notaboeke te skryf

1. reënboog

2. madeliefie

3. vakansie

4. bly

5. reguit

6. getrou

7. aas

8. houer

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om selfstandig aan te werk

Koppel die woorde in die hakie met die korrekte woorde hieronder gelys

(speel, reënboog, madeliefie, houer, skinkbord, vakansie, kwartel, getrou, bly, aas, hoera, reguit)

1. bottel _______

2. hond _______

3. visvang _____

4. juig ______

5. gebuig _____

6. voël _____

7. bord _______

8. blomblaar _____

9. sport _____

10. spektrum _____

11. strand _______

12. bly ______

Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig