Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

KWARTAAL: 2de Kwartaal

ONDERWERP: Grammatika

WEEK: 3

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 2 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Konkord

INHOUD: Concord

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Verduidelik wat Concord is
  2. Gee voorbeelde van konkord

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van sinne wat ooreenstemming aandui om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Die Nuwe noodhulp in Engels deur Angus Maciver bladsy 77-79, flitskaarte en kaarte op konkord

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Concord

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

Die onderwyser hersien die vorige les en stel die nuwe onderwerp in deur te verduidelik wat Concord is

Concord beteken ooreenkoms of harmonie..

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

Die onderwyser gee verder voorbeelde van konkord

1. 'is' word gebruik vir enkelvoud onderwerp(werkwoord)

Vir voorbeelde

Hy gaan

Sy gaan

2. 'are' word gebruik vir meervoudige vakke (meer as een)

Byvoorbeeld

Ons gaan

Hulle gaan

3. 'het' word gebruik vir enkelvoudige vakke

Ben het 'n pen

Hy het 'n sak

Hy het 'n boek

4. 'hê' word gebruik vir meervoude vakke

Hulle het 'n groot huis

Marta en Zena het nie gekom nie

5. Gebruik het vir 'jy' of 'ek'

Byvoorbeeld,

Jy het dit nie gedoen nie

Ek het nie gedoen nie

6. Gebruik enkelvoud werkwoord met hierdie woorde; elkeen, enigeen, iemand, nie een nie, nie een nie

bv

Elke seun kry 'n boek

Almal is hier

7. Gebruik altyd meervoudswerkwoord met hierdie woorde: beide, almal, baie, sommige bv

Almal van hulle kom

8. 'n Enkelvoudige onderwerp met aangehegte frases wat deur 'met' of 'soos' of 'sowel as' ingelei word, word gevolg deur 'n enkelvoud werkwoord bv.

a. die seun saam met verskeie ander, was laat vir skool

b. Alice soos Rose is lank vir haar ouderdom

c. Tom sowel as Fred staan vroegoggend op

9. Wanneer 'n werkwoord twee enkelvoude onderwerpe het wat deur 'en' verbind word, is die werkwoord meervoud bv.

a. die kat en die hond was vriende

b. Die boer en sy vrou is jolige mense

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

EVALUERING

Die leerlinge word gevra om

1. Verduidelik die betekenis van konkord

2. Gee 'n paar voorbeelde van sinne met konkord

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

KLAS-WERK

Leerlinge word gevra om vrae 1-15 op bladsy 78-79 van The New First Aid in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

OPDRAG

Leerlinge word gevra om vrae 16-31 op bladsy 79 van The New First Aid in Engels deur Angus Maciver te beantwoord

Leerlinge neem deel

6

AFSLUITING

Die onderwyser merk hul boeke, maak dit reg en prys die leerlinge