Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 2

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Die konsep van regering

-Betekenis van nasionale waardes

- Buurtmisdade en voorkomingswenke

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Verduidelik die betekenis van regering
 2. Definieer die tipe regering
 3. Bespreek die betekenis van nasionale waardes
 4. Verduidelik wat waardes is
 5. Demonstreer voorbeelde van nasionale waardes
 6. Verduidelik die betekenis van misdaad
 7. Plaas 'n paar voorbeelde van misdade
 8. Noem wenke in die voorkoming van misdaad in die buurt

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat Nigerië se regeringstruktuur aandui, prentkaarte wat voorbeelde van nasionale waardes toon, kaarte wat algemene misdade toon.

Periode 1: die konsep van regering

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor burgerskap en stel regering bekend as die liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op federale, staats- en plaaslike vlak beheer.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die regeringsvlakke:

1. Federale regering

2. Staatsregering

3. Plaaslike regering

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

1. Federale regering - is die liggaam van mense wat die openbare aangeleenthede van 'n nasie op federale vlak beheer

2. Staatsregering - is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op staatsvlak beheer

3. Plaaslike regering- is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer. Dit staan ook bekend as die voetsoolvlakregering. Dit is die regering se kas vir die mense.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Regering as die liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op federale, staats- en plaaslike vlak beheer.

Regeringsvlakke

 1. Federale regering - is die liggaam van mense wat die openbare aangeleenthede van 'n nasie op federale vlak beheer
 2. Staatsregering - is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op staatsvlak beheer
 3. Plaaslike regering - is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer. Dit staan ook bekend as die voetsoolvlakregering. Dit is die regering se kas vir die mense.

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van regering

 1. Met gepaste voorbeeld, beskryf die 3 regeringsvlakke.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: betekenis van nasionale waardes en buurtmisdade en voorkomingswenke

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerp oor buurtveiligheid

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy stel waarde bekend as die aanvaarbare standaardgedrag van mense in ons samelewing.

Sy verduidelik nasionale waarde as algemeen aanvaarbare standaard van oortuigings oor wat goed is in ons samelewing of nasie.

Demonstreer die voorbeelde van nasionale waardes

1. Gehoorsaamheid

2. Lojaliteit

3. Toewyding

4.eerlikheid

5.verdraagsaamheid

6.regverdigheid

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik misdaad as 'n onaanvaarbare gedrag wat deur 'n staat of ander owerheid strafbaar is

Voorbeelde van misdade

1.lieg

2.steel

3.verkragting

4.baklei

5.handel in vals dwelmmiddel 6.inbraak

7.verkoop van besmette voedsel. Ens

Hoe om misdade in die buurt te voorkom

1. Die verwydering van items wat kan help om 'n oortreding te pleeg.

2. Toegangsbeheer

3. Die opstel van toesig

4. Samewerking met sekuriteitsagente, skool- en buurtowerhede in misdaad

5. Toegangsbeheer

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Waarde as die aanvaarbare standaardgedrag van mense in ons samelewing.

Nasionale waarde as algemeen aanvaarbare standaard van oortuigings oor wat goed is in ons samelewing of nasie.

Demonstreer die voorbeelde van nasionale waardes

 1. Gehoorsaamheid
 2. Lojaliteit
 3. Toewyding

4.eerlikheid

5.verdraagsaamheid

6.regverdigheid

 

Misdaad is 'n onaanvaarbare gedrag wat deur 'n staat of ander owerheid strafbaar is

Voorbeelde van misdade

1.lieg

2.steel

3.verkragting

4.baklei

5. handel in vals dwelms

6.inbraak

7.verkoop van besmette voedsel. Ens

 

Hoe om misdade in die buurt te voorkom

 1. Die verwydering van items wat kan help om 'n oortreding te pleeg.
 2. Toegangsbeheer
 3. Die opstel van toesig
 4. Werk saam met sekuriteitsagente, skool- en buurtowerhede in misdaad
 5. Toegangsbeheer

Evaluering: 1. Wat is die betekenis van nasionale waarde

 1. Noem 5 voorbeelde van nasionale waarde
 2. Verduidelik die betekenis van misdaad
 3. Noem 5 voorbeelde van misdaad

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief