Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 2

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Jesus het mag om sondes te vergewe

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

  1. Verduidelik die betekenis van sonde
  2. Definieer vergifnis
  3. Gee voorbeelde om te wys dat Jesus mag het om sondes te vergewe

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, 'n gesinsfoto wat wys hoe die vader sy seun verwelkom

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die Leermeester herbesoek die vorige les oor die regte houding teenoor God se openbaring

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik die betekenis van sonde

Sonde beteken om iets te doen wat 'n godsdienstige wet oortree of as sleg gevoel word

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder wat vergifnis beteken

Vergifnis beteken eenvoudig dat jy jou gevoelens van wrok en wraak laat vaar vir die sonde wat iemand teen jou gepleeg het

Sy lig gevalle uit waar Jesus sy mag getoon het om sonde te vergewe

1. die verhaal van die verlore seun

Daar was eenkeer 'n pa wat twee seuns gehad het. Eendag het die jongste seun vir sy pa gesê: "Vader, kan u my erfdeel vir my gee?"

Toe het die pa daaroor gedink en besluit sy seuns kan nou die geld hê, en hy het dit eweredig tussen hulle verdeel.

Baie kort nadat die jonger seun die geld ontvang het, het hy besluit dat hy, aangesien hy soveel geld het, na 'n ander land sou trek en 'n bietjie pret daarmee sou hê.

Toe hy weg is, het hy vir altyd weggegaan. Terwyl die seun weg was, het hy al die geld wat hy gehad het dadelik spandeer. Nadat hy al sy geld spandeer het, het die land waarin hy gewoon het baie arm geword en hulle het skaars genoeg kos vir almal gehad. Die seun was in die moeilikheid. Hy het nie geld gehad nie, geen blyplek nie, hy het niks gehad om te eet nie, so hy moes werk kry. Die enigste werk wat hy kon kry, was om varke te voer. Hy was so honger dat hy die kos probeer eet het wat die varke geëet het.

Uiteindelik het hy iets besef. Toe hy by sy pa gewoon het, het selfs die huurlinge meer kos gehad as wat hulle nodig gehad het, en nou was hy dood van die honger. Op daardie oomblik het hy 'n plan gemaak. Hy sou teruggaan na sy vader se huis en vir hom sê: Ek het teen God en teen jou gesondig. Ek verdien nie om jou seun genoem te word nie, so huur my en ek sal vir jou werk.”

Hy het geweet dat as hy soos 'n huurman op sy pa se plaas word, hy steeds beter daaraan toe sou wees as wat hy nou is.

Hy was nog ver en hy kon sien hoe iemand hom opmerk en na hom toe begin hardloop. Toe die persoon nader kom, het hy besef dit is sy pa. Sy pa het sy arms om hom gegooi en hom gesoen. Maar die seun het vinnig gesê: "Vader, ek het gesondig teen God en teen jou. Ek verdien nie om jou seun genoem te word nie..."

Die seun wou voortgaan, maar die pa het vir een van sy dienaars gesê: "Gaan! Bring die beste kleed en trek hom aan. Sit 'n ring aan sy vinger en sandale aan sy voete. Bring die grootste kalf en slag dit. Kom ons het 'n partytjie en feesvier want my seun was verlore en is gevind!"

2. Die verhaal van die verlamde man

Toe Jesus een van die huise in Kapernaum binnegegaan het, het mense vinnig om Hom saamgedrom. So baie mense het gekom dat daar nie plek oor was nie, nie eers buite die deur nie.

Daar was vier mans wat gehoor het dat Jesus in die dorp is wat besluit het om hul verlamde vriend op 'n mat na Hom toe te dra, om te kyk of hul vriend gesond kan word. Sodra hulle by die huis kom waar Jesus was, het hulle besef dat hulle nie sou kon deurkom om Hom te sien nie.

Iemand het besluit om hom na die dak van die gebou te neem waar Jesus was!

Nadat hulle deur die dak gegrawe het, het die mans die mat waarop die verlamde man gelê het, laat sak tot waar Jesus was.

Die eerste ding wat Jesus gesê het toe Hy sien dat hulle glo, was: "Seun, jou sondes is vergewe."

Jesus het geweet dat dit moeilik sou wees om verlam te wees, maar dit was nog erger om nie vergewe te word nie.

Wel, sommige van die leraars van die wet het gehoor hoe Jesus die man vergewe en hulle het begin dink, "Hoe durf hierdie man sondes vergewe, net God kan dit doen."

Jesus het dadelik geweet wat hulle dink en vir hulle gesê: "Waarom dink julle hierdie dinge?"

Jesus het hulle ook gevra: Wat was makliker: om vir die verlamde te sê: Jou sondes is vergewe, of om te sê: Staan op, neem jou mat en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens gesag het. op aarde om sondes te vergewe."

Toe, voordat Hy klaar was, het Jesus vir die verlamde man gesê: "Ek sê vir jou, staan op, neem jou mat en gaan huis toe."

Die Bybel sê dat die man opgestaan het, sy mat geneem het en met die oog op hulle almal uitgestap het.

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Sonde beteken om iets te doen wat 'n godsdienstige wet oortree of as sleg gevoel word

Vergifnis beteken eenvoudig dat jy jou gevoelens van wrok en wraak laat vaar vir die sonde wat iemand teen jou gepleeg het

Gevalle waar Jesus sy mag getoon het om sonde te vergewe

  1. Die verhaal van die verlore seun

Daar was eenkeer 'n pa wat twee seuns gehad het. Eendag het die jongste seun vir sy pa gesê: "Vader, kan u my erfdeel vir my gee?"

Toe het die pa daaroor gedink en besluit sy seuns kan nou die geld hê, en hy het dit eweredig tussen hulle verdeel.

Baie kort nadat die jonger seun die geld ontvang het, het hy besluit dat hy, aangesien hy soveel geld het, na 'n ander land sou trek en 'n bietjie pret daarmee sou hê.

Toe hy weg is, het hy vir altyd weggegaan. Terwyl die seun weg was, het hy al die geld wat hy gehad het dadelik spandeer. Nadat hy al sy geld spandeer het, het die land waarin hy gewoon het baie arm geword en hulle het skaars genoeg kos vir almal gehad. Die seun was in die moeilikheid. Hy het nie geld gehad nie, geen blyplek nie, hy het niks gehad om te eet nie, so hy moes werk kry. Die enigste werk wat hy kon kry, was om varke te voer. Hy was so honger dat hy die kos probeer eet het wat die varke geëet het.

Uiteindelik het hy iets besef. Toe hy by sy pa gewoon het, het selfs die huurlinge meer kos gehad as wat hulle nodig gehad het, en nou was hy dood van die honger. Op daardie oomblik het hy 'n plan gemaak. Hy sou teruggaan na sy vader se huis en vir hom sê: Ek het teen God en teen jou gesondig. Ek verdien nie om jou seun genoem te word nie, so huur my en ek sal vir jou werk.”

Hy het geweet dat as hy soos 'n huurman op sy pa se plaas word, hy steeds beter daaraan toe sou wees as wat hy nou is.

Hy was nog ver en hy kon sien hoe iemand hom opmerk en na hom toe begin hardloop. Toe die persoon nader kom, het hy besef dit is sy pa. Sy pa het sy arms om hom gegooi en hom gesoen. Maar die seun het vinnig gesê: "Vader, ek het gesondig teen God en teen jou. Ek verdien nie om jou seun genoem te word nie..."

Die seun wou voortgaan, maar die pa het vir een van sy dienaars gesê: "Gaan! Bring die beste kleed en trek hom aan. Sit 'n ring aan sy vinger en sandale aan sy voete. Bring die grootste kalf en slag dit. Kom ons het 'n partytjie en feesvier want my seun was verlore en is gevind!"

  1. Die verhaal van die verlamde man

Toe Jesus een van die huise in Kapernaum binnegegaan het, het mense vinnig om Hom saamgedrom. So baie mense het gekom dat daar nie plek oor was nie, nie eers buite die deur nie.

Daar was vier mans wat gehoor het dat Jesus in die dorp is wat besluit het om hul verlamde vriend op 'n mat na Hom toe te dra, om te kyk of hul vriend gesond kan word. Sodra hulle by die huis kom waar Jesus was, het hulle besef dat hulle nie sou kon deurkom om Hom te sien nie.

Iemand het besluit om hom na die dak van die gebou te neem waar Jesus was!

Nadat hulle deur die dak gegrawe het, het die mans die mat waarop die verlamde man gelê het, laat sak tot waar Jesus was.

Die eerste ding wat Jesus gesê het toe Hy sien dat hulle glo, was: "Seun, jou sondes is vergewe."

Jesus het geweet dat dit moeilik sou wees om verlam te wees, maar dit was nog erger om nie vergewe te word nie.

Wel, sommige van die leraars van die wet het gehoor hoe Jesus die man vergewe en hulle het begin dink, "Hoe durf hierdie man sondes vergewe, net God kan dit doen."

Jesus het dadelik geweet wat hulle dink en vir hulle gesê: "Waarom dink julle hierdie dinge?"

Jesus het hulle ook gevra: Wat was makliker: om vir die verlamde te sê: Jou sondes is vergewe, of om te sê: Staan op, neem jou mat en loop? Maar sodat julle kan weet dat die Seun van die mens gesag het. op aarde om sondes te vergewe."

Toe, voordat Hy klaar was, het Jesus vir die verlamde man gesê: "Ek sê vir jou, staan op, neem jou mat en gaan huis toe."

Die Bybel sê dat die man opgestaan het, sy mat geneem het en met die oog op hulle almal uitgestap het.

Evaluering: 1. Definieer hierdie terme

  1. sonde b. vergifnis
  2. Vertel 'n storie wat 'n geval demonstreer waar Jesus Sy krag gedemonstreer het om sondes te vergewe

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief.