Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 10

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Indiensneming

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Definieer indiensneming
 2. Identifiseer redes vir indiensneming
 3. Noem 'n paar probleme wat tot werkloosheid lei

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat verskillende beroepe aantoon

Tydperk 1: indiensneming

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige onderwerpe en stel indiensneming bekend.

Indiensneming beteken werk wat gedoen word om 'n bestaan te verdien, terwyl werkloosheid beteken dat daar geen werk is om te doen om geld te verdien nie.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die gevolge van werkloosheid

1. Dit verhoog misdaadsyfers

2. Dit verhoog afhanklike koers

3. Dit verminder belegging

4. Dit lei tot oorbevolking in dorpe en stede

5. Dit verhoog straatbedel

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder maniere om werkloosheid te verminder

1. Bemoediging van boere

2. Aanmoediging van selfstandige werk

3. Vestiging van nywerhede deur die regering

4. Verskaffing van sagte lenings aan werklose mense

5. Herstrukturering van die onderwysstelsel.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Indiensneming beteken werk wat gedoen word om 'n bestaan te verdien, terwyl werkloosheid beteken dat daar geen werk is om te doen om geld te verdien nie.

Gevolge van werkloosheid

 1. Dit verhoog misdaadsyfers
 2. Dit verhoog afhanklike koers
 3. Dit verminder belegging
 4. Dit lei tot oorbevolking in dorpe en stede
 5. Dit verhoog straatbedel

Verduidelik maniere om werkloosheid te verminder

 1. Bemoediging van boere
 2. Aanmoediging van selfstandige werk
 3. Vestiging van nywerhede deur die regering
 4. Voorsiening van sagte lenings aan werklose mense
 5. Herstrukturering van die onderwysstelsel.

Evaluering: 1. Verduidelik die betekenis van indiensneming en werkloosheid

 1. Noem 3 gevolge van werkloosheid.

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief