Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 1

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Burgerskap

-Inleiding tot buurtsekuriteit

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Verduidelik die konsep van burgerskap
 2. Noem en beskryf kwalifikasies van 'n burger
 3. Identifiseer die reg van 'n burger

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: die onderwyser gebruik 'n voorbeeld van 'n geboortesertifikaat en 'n registrasievorm om die leerlinge te leer hoe burgerskap verkry word.

Periode 1: burgerskap

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige kwartaal se werk.

sy stel 'n burger voor as 'n persoon wat wetlik volle regte en verantwoordelikhede as lid van 'n nasie of politieke gemeenskap verleen word. Sy verklaar dat 'n Nigeriese burger 'n persoon is wie se ouers uit Nigerië kom of Nigeriese burgerskap verkry het deur geboorte, registrasie of naturalisasie

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat burgerskap die reg is om 'n burger van 'n land te wees. Die onderwyser lys die regte van burgers

1. Reg op lewe

2. Reg op waardigheid

3. Reg op persoonlike vryheid

4. Reg op regverdige verhoor

5. Reg op privaatheid

6. Reg op vryheid van denke, gewete en godsdiens

7. Reg op vryheid van uitdrukking

8. Reg op vryheid van vergadering en assosiasie

9. Reg op vryheid van beweging

10. Reg op vryheid van diskriminasie

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die tipes burgerskap.

1. Deur geboorte

2. Deur registrasie

3. Deur naturalisasie

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

'n Burger as 'n persoon wat wettiglik volle regte en verantwoordelikhede as lid van 'n nasie of politieke gemeenskap verleen word. Sy verklaar dat 'n Nigeriese burger 'n persoon is wie se ouers uit Nigerië kom of Nigeriese burgerskap verkry het deur geboorte, registrasie of naturalisasie

Burgerskap is die reg om 'n burger van 'n land te wees.

Regte van burgers

 1. Reg op lewe
 2. Reg op waardigheid
 3. Reg op persoonlike vryheid
 4. Reg op regverdige verhoor
 5. Reg op privaatheid
 6. Reg op vryheid van denke, gewete en godsdiens
 7. Reg op vryheid van uitdrukking
 8. Reg op vryheid van vergadering en assosiasie
 9. Reg op vryheid van beweging
 10. Reg op vryheid van diskriminasie

Tipes burgerskap .

 1. Deur geboorte – dit is een van die mees algemene maniere om burgerskap te verkry. 'n Persoon wat in 'n land gebore is voor of na die dag van onafhanklikheid of as albei sy ouers burgers van Nigerië is.
 2. Deur registrasie
 3. Deur naturalisasie

Evaluering: 1. Verduidelik burgerskap

 1. Noem 3 tipes burgerskap

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3:inleiding tot buurtveiligheid

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Sy lei die onderwerp in deur die betekenis van buurt te verduidelik.

Buurt ook bekend as 'n gemeenskap is 'n plek of gebied waar mense as 'n gemeenskap woon.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik dat sekuriteit die toestand is om vry te wees van gevaar, bedreiging of misdaad.

Sy help die studente om woonbuurt in die gemeenskap te identifiseer

Sy noem die betekenis van buurtsekuriteitspersoneel

As 'n gemeenskapsekuriteitspersoneel wat help om die hele gemeenskap teen misdaad te beskerm. Buurtsekuriteit word ook plaaslike sekuriteitspersoneel genoem

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder buurtveiligheidswag as 'n groep sekuriteit wat oor die woonbuurt se eiendomme waak as 'n manier om misdaad te voorkom.

Voordele van buurt

Sekuriteit

1. Om wet en orde in die staat te handhaaf

2. Om misdaad te bekamp vir 'n veiliger woonbuurt

3. Om lig te bring op 'n belangrike saak in die buurt

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Buurt ook bekend as 'n gemeenskap is 'n plek of area waar

Mense leef as 'n gemeenskap.

Sekuriteit is die toestand van vry wees van gevaar, bedreiging of misdaad.

Buurtsekuriteitspersoneel

Dit is gemeenskapsekuriteitspersoneel wat help om die geheel te beskerm

Gemeenskap van misdaad. Buurtsekuriteit word ook plaaslik genoem

Sekuriteitspersoneel.

Buurtsekuriteitswag is 'n groep sekuriteit wat oor die woonbuurt se eiendomme waak as 'n manier om misdaad te voorkom.

Voordele van buurtsekuriteit

 1. Om wet en orde in die staat te handhaaf
 2. Om misdaad te bekamp vir 'n veiliger woonbuurt
 3. Om lig te bring op 'n belangrike saak in die buurt

Evaluering: 1. Wat is die betekenis van sekuriteit

2.verduidelik die betekenis van buurtsekuriteitspersoneel

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief