Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 2DE KWARTAAL

LESPLAN VIR 1ste WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Stil briewe

INHOUD: Stil briewe

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Herken en spel stelle woorde met stil letters
  2. Wees vertroud met woorde met stil letters

TOETREDINGSGEDRAG: Leerlinge kan identifiseer dat al die vokale beide kort en lang klanke het

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die 'The bossy R'-liedjie om die leerlinge te prikkel

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Voorwerpe met die stille letters, grafiek wat voorwerpe met die stille letters aantoon, wit bord, droogveemerker, woordweb,

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Spel, lees en sorteer woorde met stil letters

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Vra die leerlinge wat hulle van vokale weet

-Skryf 'n woord op die bord wat stil letters bevat

En vra die leerlinge om dit hardop uit te spreek en hul waarnemings te stel

- Verduidelik dat wanneer hulle vervat is in 'n woord stil of ongeklankeerde letters, word dit stil woorde genoem

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

ONDERWYSER MODELLERING/UITDRUKKELIGE INSTRUKSIES

- Maak 'n lys van woorde wat stil letters bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

h het geëet

naam e

klim b

krummel b

duim b

tom b

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Vertel die leerlinge dat baie woorde stil of ongeklankeerde letters bevat.

- Leerlinge moet in pare werk. Elke leerling moet aan woorde dink wat stil letters in het

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

-Gee vir die leerlinge oefeninge oor die stil letters

Voltooi die woorde hieronder deur hul ontbrekende stil letters by te voeg

1. lam__(baba skaap)

2. de__t(geld verskuldig)

3. hierdie__le (stekelrige plant)

4. cas___le (groot huis vir koninklikes)

5. dou__t(onsekerheid)

6. __nock(treffer)

7. duim___ (syfer van die hand)

8. hym__(heilige lied)

9. ons_nsdag (dag van die week)

10. van____en(baie keer)

11. s__ssors (snywerktuig)

12. ___nife (gereedskap)

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Spel, lees en sorteer woorde met stil letters

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE

- Herbesoek die vorige les oor stil briewe

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

BEGELEIDE PRAKTYK

- Maak 'n lys van meer woorde wat stil letters bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

K nee

Kasteel

K nife

Pa l m

Lam b

Sc h ool

Hierdie t le

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge oefeninge oor stil briewe

Elkeen van die wors in die hakies bevat 'n stil brief. Pas elke woord by sy betekenis hieronder

(kuit, knie, baret, verkeerd, eiergeel, skool, swaard, palm)

1. nie korrek nie ______

2. plek van leer _____

3. staalwapen ______

4. deel van jou hand ______

5. baba koei ______

6. sagte pet _____

7. deel van 'n eier ______

8. Gewrig van die been ________

Elkeen van die onvolledige woorde hieronder bevat 'n stil letter, voltooi die woord en omkring die stil letter daarin

1. h_____ (sestig minute)

2. k_____ (gewrig van die vinger)

3. c_____(implementeer vir jou hare)

4. d_____ (klein bootjie)

5. p_____(persoon wat krane regmaak)

6. c_____ (winkel om medisyne te koop)

7. s_____ (reuk)

8. k_____(gevind op 'n deur)

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig