Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 2de Kwartaal

Week: 1

Klas: Primêr 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute

Datum:

Onderwerp: Christelike Godsdienskennis

Onderwerp: Regte houding teenoor God se openbaring

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge te kan

  1. Beskryf die regte gesindheid teenoor God se openbaring
  2. Bespreek die belangrikheid daarvan om oplettend en waaksaam te wees
  3. Vertel die verhaal van die oproep van Samuel

Onderrigtegnieke: Identifikasie, verduideliking, speelmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, vertel van stories

Onderrigmateriaal: Bybel, 'n grafiek en fliek wat die oproep van Samuel wys

Onderrigprosedures

VOORLEGGING

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING SE AKTIWITEIT

STAP 1

INLEIDING

Die Onderwyser kyk weer na die vorige les oor God se openbaarmakings aan ons

Leerlinge gee aandag

STAP 2

VERDUIDELIKING

Sy verduidelik die regte gesindheid teenoor God se openbaring

1. Wees oplettend

2. Stel myself beskikbaar vir sy werk

3. wees nederig om sy plan en instruksies te ontvang

4. Wees geduldig selfs terwyl jy besig is met die taak wat God jou gegee het

5. Handhaaf kommunikasie met God terwyl jy besig is met die taak vir deurlopende instruksies

Leerlinge gee aandag en antisipeer

STAP 3

Demonstrasie

Sy vertel verder die verhaal van Samuel

Leerlinge gee aandag en neem deel

STAP 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota

LET WEL

Regte houding teenoor God se openbaring

  1. Wees oplettend
  2. Stel myself beskikbaar vir sy werk
  3. wees nederig om sy plan en instruksies te ontvang
  4. Wees geduldig selfs terwyl jy besig is met die taak wat God jou gegee het
  5. Handhaaf kommunikasie met God terwyl jy besig is met die taak vir deurlopende instruksies

Die verhaal van die oproep van Samuel

Daar was eens 'n seun met die naam Samuel. Toe hy nog baie jonk was, het sy ma hom aan 'n hoëpriester met die naam Eli gegee sodat hy die Here kon dien. Eli was oud en amper blind. Hy het Samuel se hulp vir baie dinge nodig gehad.

Aan die einde van 'n lang dag van werk het Samuel in die tempel geslaap toe hy 'n stem na hom hoor roep: “Samuel! Samuel!”

"Hier is ek," het hy gesê. Hy het opgestaan en na sy meester, Eli, gehardloop. "Hier is ek, want jy het my geroep."

Maar Eli was verward. “Ek het nie vir jou gebel nie. Gaan lê weer.”

Samuel het toe weer gaan slaap. Toe hoor hy weer die stem sê: “Samuel!”

Hy staan vinnig op en hardloop weer terug na sy baas toe. "Hier is ek, want jy het my geroep."

Eli het gesê: “Ek het jou nie gebel nie. Gaan lê weer en slaap.”

Toe hoor hy die stem 'n derde keer en kom weer na sy heer aangehardloop.

Hierdie keer het Eli besef wat besig was om te gebeur. “Gaan lê; en as hy jou roep, moet jy sê: Spreek, HERE, u kneg luister.

Samuel was in ongeloof. Om God se stem te sien of te hoor was baie ongewoon. Tog wou hy sy heer goed dien. Hy het teruggegaan om te gaan lê.

“Samuel! Samuel!” sê die stem van die Here.

“Praat, want u dienaar luister,” het die seun geantwoord. Toe het die Here vir die eerste keer met jong Samuel gepraat. Dit was die eerste van baie kere wat die Here God met Samuel gepraat het. Elke keer het Samuel geluister en probeer om die Here se instruksies te volg.

Evaluering: 1. Wat is die regte houding teenoor God se openbaring?

  1. Vertel die verhaal van die oproep van Samuel

 

KLASWERK: Soos in evaluering.

GEVOLGTREKKING: Die onderwyser loof die leerlinge positief.