Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 9

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Ooreenkomste in aspekte van godsdiens

-Probleme wat die regering in die gesig staar

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Lys die ooreenkomste van elke godsdiens
 2. Beskryf die aspek van godsdiens in Nigerië
 3. Wys hoe elke godsdiens bid
 4. Skets sommige van die probleme waarmee u te kampe het
 • Federale regering
 • Staat
 • Plaaslik
 1. Stel 'n paar van die oplossings voor vir die probleme waarmee die regering te kampe het.

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: kaarte wat die plek van aanbidding aandui, kaarte wat moontlike oplossings toon vir die probleme waarmee die regering te kampe het.

Periode 1: ooreenkomste in aspekte van godsdiens

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor kultuur en stel godsdiens bekend as 'n sterk geloof in 'n bonatuurlike krag of magte wat die menslike lot beheer.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die tipe godsdiens in Nigerië.
1. Christenskap

2. Islam

3. Afrika tradisionele godsdiens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die ooreenkomste en verskille van die tipes godsdiens

ooreenkomste

1. Hulle leer ons om in een god te glo

2. Hulle leer ons om nie kwaad te doen nie

3. Hulle leer ons om ander mense lief te hê soos ons onsself liefhet

4. Om God te vrees en te respekteer

5. Om mekaar te verdra

Verskille

1. Hulle het verskillende naam van god

2. Hulle trek anders aan

3. Hulle het verskillende plekke van aanbidding

4. Hulle het verskillende oortuigings ek soos Christelike aanbidding god deur Jesus Christus, Moslem aanbid god deur Mohammed, tradisionele aanbidders aanbid god deur hul voorvaders en gees

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Ooreenkomste in die tipes godsdiens

 1. Hulle leer ons om in een god te glo
 2. Hulle leer ons om nie kwaad te doen nie
 3. Hulle leer ons om ander mense lief te hê soos ons onsself liefhet
 4. Om God te vrees en te respekteer
 5. Om mekaar te verdra

Verskille in die tipes godsdiens

 1. Hulle het verskillende naam van god
 2. Hulle trek anders aan
 3. Hulle het verskillende plekke van aanbidding
 4. Hulle het verskillende oortuigings, soos Christelike aanbidding van god deur Jesus Christus, Moslem aanbid god deur Mohammed, tradisionele aanbidders aanbid god deur hul voorvaders en gees

Evaluering: 1. Noem 3 ooreenkomste in godsdiens

 1. Noem 3 verskille in godsdiens

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: probleme wat die regering in die gesig staar

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor verskille tussen die verskillende tipes regering en verdagte beweging.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Die onderwyser verduidelik dat die regering in Nigerië uit drie afsonderlike vlakke bestaan:

1. Die federale regering - dit is die topvlak regering met drie arms - wetgewende, uitvoerende en geregtelike. Die grondwet voorsien 'n skeiding en balans van magte tussen die drie arms. Dit is die liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op federale vlak beheer

2. Die staatsregering - is die tweede regeringsvlak is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op staatsvlak beheer. Die sake van baie plaaslike regerings is onder die staatsregering. Die staatsregering word gelei deur 'n goewerneur en bygestaan deur 'n kommissaris, spesiale adviseur.

3. Die plaaslike regering- is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op plaaslike vlak beheer. Dit staan ook bekend as die voetsoolvlakregering. Dit is die regering se kas vir die mense.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik die probleme waarmee die regering in Nigerië te kampe het

probleme van die federale regering

1. Ekonomie probleme

2. Onderwysprobleme

3. Omkopery en korrupsie

4. Godsdienstige en etniese krisis

5. Belastingprobleme

6. Nasionale veiligheid en onsekerheid

7. Gesondheidsorgprobleem

8. Nasionale veiligheid en onsekerheid

probleme van staatsregering

1. Finansiële regering

2. Omkopery en korrupsie

3. Onenigheid tussen federale, staats- en plaaslike regering.

4. Deel van die formule tussen die federale staat en plaaslike regering.

5. Hulpbronbestuur tussen federale, staats- en plaaslike regering.

6. Oorbevolking

7. Etiek

8. Belastingprobleem.

probleme van plaaslike regering

1. Onvoldoende fondse

2. Omkopery en korrupsie

3. Beperkte gesag en mag

4. Onvermoë om wet en orde te handhaaf

5. Gebrek aan toewyding aan werk

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Die regering in Nigerië bestaan uit drie afsonderlike vlakke:

 1. Die federale regering - dit is die topvlakregering met drie wapens - wetgewende, uitvoerende en geregtelike. Die grondwet voorsien 'n skeiding en balans van magte tussen die drie arms. Dit is die liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op federale vlak beheer
 2. Die staatsregering - is die tweede regeringsvlak is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van 'n nasie op staatsvlak beheer. Die sake van baie plaaslike regerings is onder die staatsregering. Die staatsregering word gelei deur 'n goewerneur en bygestaan deur 'n kommissaris, spesiale adviseur.
 3. Die plaaslike regering- is 'n liggaam van mense wat openbare aangeleenthede van beheer

'n Nasie op plaaslike vlak. Dit staan ook bekend as die voetsoolvlak

Regering. Dit is die regering se kas vir die mense.

Probleme wat die regering in Nigerië in die gesig staar

Probleme van die federale regering

 1. Ekonomie probleme
 2. Onderwysprobleme
 3. Omkopery en korrupsie
 4. Godsdienstige en etniese krisis
 5. Belasting probleme
 6. Nasionale veiligheid en onsekerheid
 7. Gesondheidsorg probleem
 8. Nasionale veiligheid en onsekerheid

Probleme van staatsregering

 1. Finansiële regering
 2. Omkopery en korrupsie
 3. Onenigheid tussen federale, staats- en plaaslike regering.
 4. Deel formule tussen federale staat en plaaslike regering.
 5. Hulpbronbestuur tussen federale, staats- en plaaslike regering.
 6. Oorbevolking
 7. Etiek
 8. Belasting probleem.

Probleme van plaaslike regering

 1. Onvoldoende fondse
 2. Omkopery en korrupsie
 3. Beperkte gesag en mag
 4. Onvermoë om wet en orde te handhaaf
 5. Gebrek aan toewyding aan werk

Evaluering: 1. Lys en verduidelik die 3 vlakke van regering in Nigerië

 1. Noem 3 probleme elk op die 3 vlakke van regering.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief