Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 9de WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Voorvoegsels

INHOUD: Voorvoegsels

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. definieer voorvoegsel
  2. Voeg voorvoegsels akkuraat by woorde
  3. Definieer woorde met voorvoegsels gebaseer op hul grondwoorde

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan al die letters van die alfabet en die vokale identifiseer en opsê

STEL INLEIDING: Die onderwysers gebruik die 'Ek ken my vokale'-liedjie om die leerlinge op te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Indekskaartjies met grondwoorde en voorvoegsels wat in die les gelys is, Groot kartonpapier in sirkels gesny met voorvoegsels daarop geskryf; een stel vir elke groep

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Klank, identifikasie en skryf van voorvoegsels

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Skryf die woord 'onsigbaar' op die bord en vra leerlinge om 'n kleiner woord binne die geheel te probeer vind

- Vertel die leerlinge dat baie woorde uit twee dele bestaan - die stamwoord en 'n bygevoegde begin, die voorvoegsel

Soos in onsigbare,

In- voorvoegsel

Sigbaar – stamwoord

- Stel die onderwerp op die bord bekend as Klank, identifikasie en skryf van voorvoegsels

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- Verduidelik dat voorvoegsels groepe letters is wat by die begin van woorde gevoeg word. Sulke woorde bestaan uit twee dele; stamwoord en byvoeging bv

Dis(voorvoegsel)-gehoorsaam(wortelwoord)

Ex(voorvoegsel)-plode(wortelwoord)

Il(voorvoegsel)-wettig(wortelwoord)

Dis(voorvoegsel)-stem saam (wortelwoord)

Ir(voorvoegsel)-reëlmatig(wortelwoord)

- Verduidelik dat Voorvoegsels die vorm van 'n woord na sy teenoorgestelde verander

bv

wanneer 'n voorvoegsel (mis) by 'n stamwoord (lead) gevoeg word

lood word misleidend

(teenoorgesteldes)

Gereelde word onreëlmatig (teenoorgesteldes)

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- Versprei voorvoegsel- en stamwoordindekskaarte aan leerlinge, lees dan woorde met voorvoegsels uit sodat die leerlinge met die ooreenstemmende grondwoord en voorvoegsel na die voorkant van die groep kan kom om die woord saam te stel

Aangesien baie voorvoegsels en stamwoord dieselfde sal wees, laat leerlinge beurte maak

Voorvoegsel Wortelwoord

On gelukkig

Ek is moontlik

Voorgeskiedenis

Re verskyn

Ongelyk

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die onderstaande oefening vir die leerlinge

Die woorde in die hakie hieronder bevat voorvoegsels. Gebruik elkeen van hulle om die sinne hieronder te voltooi

(binneland, teenmiddel, middag, teleskoop, remount, emigreer, verbied, ongewild, oorplanting, uitstel)

1. Die ondersoeke het verder gesukkel _______

2. Ons het ons middagete omtrent _______ geëet

3. Weens die reën het ons besluit om _______ na 'n ander land toe te gaan

4. Aangesien hy so selfsugtig is, is Lawal die mees ______ seun in die klas

5. Nadat sy deur die spinnekop gebyt is, is Jane 'n _______ gegee

6. Die vlugtelinge het besluit om ________ na 'n ander land toe te gaan

7. Die polisieman het die _______ by die kroeg in 'n hoek gedraai

8. Die skip se kaptein het die ver land bestudeer deur 'n ______

9. Toe sy afval, het die jokkie besluit om die perd vinnig te ______

10. Ons het besluit om die saailinge uit die boks in die tuin te ______

Maak nuwe woorde deur die voorvoegsels in die blokkie by die regte woorde hieronder te voeg

Dis un imil

1. _____moontlik

2. _____nodig

3. _____verskyn

4. _____wettig

5. _____ leesbaar

6. _____aanstel

7. _____ seker

8. _____ beleefd

9. _____das

10. ____geletterd

11. ____tel

12. ____pasiënt

Die leerlinge luister, neem waar en neem deel

5

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig

PERIODE 3: Klank, identifikasie en skryf van voorvoegsels

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

HERBESOEKING VAN DIE VORIGE LESSE

- Herbesoek die vorige les oor klank, identifikasie en sortering van voorvoegsels

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

2

BEGELEIDE PRAKTYK

- Maak 'n lys van meer woorde wat voorvoegsels bevat en vra die leerlinge om dit herhaaldelik hardop uit te spreek

Voorvoegsel Wortelwoord

In aksie

Ek is behoorlik

Il logies

Dis aanstel

Die kode

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

3

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee die leerlinge oefeninge oor voorvoegsels

Voeg voorvoegsels by die woorde hieronder sodat hulle die teenoorgestelde beteken

Voorbeeld: un + well = onwel

1. ____rok

2. ____laat toe

3. ____gelyk

4. ____voltooi

5. ____gewild

6. ____gewapen

7. ____lood

8. ____ hou van

Voltooi hierdie sinne deur woorde by die voorvoegsels hieronder te voeg

1. 'n Gerug wat vals is, is on_____

2. 'n Onbeskofte persoon is im____

3. Iets buite sig is in______

4. Mense wat nie____ verskillende standpunte huldig nie

5. 'n On_____ persoon is hartseer

6. Iets wat nie sin maak nie, is regtig nie_____

7. 'n Persoon wat steel is dis______

- Leerlinge luister, neem waar en neem deel

4

EVALUERING

- Monitor die leerlinge terwyl hulle werk en korrigeer waar nodig