Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

Kwartaal: 1 ste kwartaal

Week: 8

Klas: primêre 4

Ouderdom: 9 jaar

Tydsduur: 40 minute van 3 periodes

Datum:

Onderwerp: Nasionale waarde-onderwys

Onderwerp:- Ons godsdiens en praktyk

-Verskil tussen die verskillende tipes regering

-Gevolge daarvan om nie verdagte beweging/aktiwiteite aan te meld nie

Spesifieke doelwitte: aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees

 1. Verduidelik die betekenis en tipes godsdiens
 2. Identifiseer die manier en materiaal wat gebruik word om in verskillende godsdienspraktyke te aanbid.
 3. Verduidelik die verskil tussen verskillende tipes regering
 4. Ontleed sommige van die ooreenkomste tussen verskillende tipes regering
 5. Skryf die gevolge van versuim om verdagte beweging aan te meld
 6. Noem die regte persoon om aan te meld

 

Onderrigtegnieke: identifikasie, verduideliking, speelbaanmetode, vrae en antwoorde, demonstrasie, video's van bron

Onderrigmateriaal: grafiek wat materiaal en plek om te aanbid, prentkaart wat verskillende tipes regering in Nigerië wys, grafiek wat branduitbreek en roofaanval toon.

Periode 1: ons godsdiens en praktyk

Instruksionele prosedures

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor kultuur

En stel godsdiens bekend as 'n sterk geloof in 'n bonatuurlike krag of magte wat die menslike lot beheer.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Sy verduidelik die tipe godsdiens in Nigerië.
1. Christenskap

2. Islam

3. Afrika tradisionele godsdiens

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik verder die ooreenkomste en verskille van die tipes godsdiens

ooreenkomste

1. Hulle leer ons om in een god te glo

2. Hulle leer ons om nie kwaad te doen nie

3. Hulle leer ons om ander mense lief te hê soos ons onsself liefhet

4. Om God te vrees en te respekteer

5. Om mekaar te verdra

Verskille

1. Hulle het verskillende naam van god

2. Hulle trek anders aan

3. Hulle het verskillende plekke van aanbidding

4. Hulle het verskillende oortuigings ek soos Christelike aanbidding god deur Jesus Christus, Moslem aanbid god deur Mohammed, tradisionele aanbidders aanbid god deur hul voorvaders en gees

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge skryf die aantekeninge in hul boeke

Let wel

Tipes godsdiens in Nigerië
1. Christenskap- materiaal wat gebruik word sluit in die Bybel, kerse, olyfolie, krale en musiekinstrumente. Christene aanbid in die kerk

 1. Islam-materiaal wat gebruik word, sluit in die Koran, kraal. Hulle aanbid in die moskee en hulle bid 5 keer per dag
 2. Tradisionele Afrika-godsdiensmateriale gebruik voorwerpe as hul god, hierdie voorwerpe verskil van verskillende stamme of dorpe en word verskillende name genoem. Sommige Yoruba noem hul gode die god van die donder (Sango). Sommige Igbo's noem hul god amadioha, chukwu. Hausa noem hulle god Allah. Sommige van die voorwerpe wat hulle aanbid sluit in yster, hout, boom ens. Tradisionele aanbidders aanbid in die heiligdom.

Ooreenkomste in die tipes godsdiens

 1. Hulle leer ons om in een god te glo
 2. Hulle leer ons om nie kwaad te doen nie
 3. Hulle leer ons om ander mense lief te hê soos ons onsself liefhet
 4. Om God te vrees en te respekteer
 5. Om mekaar te verdra

Verskille in die tipes godsdiens

 1. Hulle het 'n ander naam van god
 2. Hulle trek anders aan
 3. Hulle het verskillende plekke van aanbidding
 4. Hulle het verskillende oortuigings, soos Christelike aanbidding van god deur Jesus Christus, Moslem aanbid god deur Mohammed, tradisionele aanbidders aanbid god deur hul voorvaders en gees

Evaluering: 1. Verduidelik wat godsdiens is

2.noem en verduidelik drie soorte godsdienste in Nigerië

3.noem drie ooreenkomste van godsdiens

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief

Periode 2 en 3: verskil tussen die verskillende tipes regering en gevolge van die nie-aanmelding van verdagte beweging/aktiwiteite

Voorlegging

Onderwyser se aktiwiteit

Leerling se aktiwiteit

Stap 1

Inleiding

Die onderwyser hersien die vorige les oor funksie van regering en verdagte beweging.

Leerlinge gee aandag

Stap 2

Verduideliking

Die onderwyser verduidelik die verskil tussen tradisionele en grondwetlike regering

1. Tradisionele regering is 'n regering wat regeer word deur konings (of koninginne), die bevoorregtes of magtiges

terwyl

Grondwetlike regering is 'n regering wat deur die reëls van wette geregeer word.

2. Die konings, koninginne, hoogs bevoorregtes en magtiges is goeie voorbeelde van tradisionele regering.

terwyl

Die president en eerste minister is goeie voorbeelde van grondwetlike regering.

3. Monarg en oligargie is hooftipes tradisionele regering

terwyl

Presidensiële en parlementêre regering is hooftipes grondwetlike regering.

verskil tussen monarg en oligargie

Monargie- is 'n regeringstelsel wat deur die koning of koningin regeer word, oorerflik of opvolg. Daar is geen einde van ampstermyn nie.

Oligargie - is 'n regeringstelsel deur slegs min mense wat bevoorreg of magtig is.

verskil tussen presidensiële en parlementêre regering

Parlementêre- is 'n regeringstelsel wat deur die eerste minister regeer word. Die staatshoof verskil van die regeringshoof in die parlementêre regeringstelsel.

4. Presidensieel- is 'n regeringstelsel wat deur die president regeer word. Die staatshoof is ook die regeringshoof in presidensiële regeringstelsel.

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 3

Demonstrasie

Sy verduidelik die gevolge daarvan om nie verdagte beweging/aktiwiteit aan te meld nie

1. Vernietiging van eiendomme

2. Verlies van lewens

3. Roof van persoonlike en waardevolle goedere

4. Verkragting

5. Dit veroorsaak burgerlike onrus in die samelewing

Leerlinge gee aandag en neem deel

Stap 4

Neem van notas

Die onderwyser skryf 'n kort nota op die bord

Die leerlinge kopieer die nota in hul boeke

Let wel

Verskil tussen tradisionele en grondwetlike regering

 1. Tradisionele regering is 'n regering wat regeer word deur konings (of koninginne), die bevoorregtes of magtiges

terwyl

Grondwetlike regering is 'n regering wat deur die reëls van wette geregeer word.

 1. Die konings, koninginne, hoogs bevoorregtes en magtiges is goeie voorbeelde van tradisionele regering.

terwyl

Die president en eerste minister is goeie voorbeelde van grondwetlike regering.

 1. Monarg en oligargie is hooftipes tradisionele regering

terwyl

 1. Presidensiële en parlementêre regering is hooftipes grondwetlike regering.

Verskille tussen monarg en oligargie

Monargie- is 'n regeringstelsel wat deur die koning of koningin regeer word, oorerflik of opvolg. Daar is geen einde van ampstermyn nie.

Oligargie - is 'n regeringstelsel deur slegs min mense wat bevoorreg of magtig is.

verskille tussen presidensiële en parlementêre regering

Parlementêre- is 'n regeringstelsel wat deur die eerste minister regeer word. Die staatshoof verskil van die regeringshoof in die parlementêre regeringstelsel.

Presidensiële- is 'n regeringstelsel wat deur die president regeer word. Die hoof

Van staat is ook die hoof van die regering in presidensiële stelsel van

Regering.

Gevolge daarvan om nie verdagte beweging/aktiwiteit aan te meld nie

 1. Vernietiging van eiendomme
 2. Verlies van lewens
 3. Diefstal van persoonlike en waardevolle goedere
 4. Verkragting
 5. Dit veroorsaak burgerlike onrus in die samelewing

Evaluering: 1. Noem 3 verskille tussen tradisionele en grondwetlike regering

 1. Verduidelik die verskil tussen monargie en oligargie

3. lys 5 gevolge van die nie-aangee van verdagte aktiwiteite.

Klasaktiwiteit: leerlinge identifiseer in kleingroepe die probleme van die mens en stel hul oplossings

Klaswerk: soos in evaluering

Gevolgtrekking: die onderwyser prys die leerlinge positief