Lesnotas volgens weke en kwartaal - Primer 4

Blaai deur onderwerpe vir Primary 4 1ste, 2de en 3de Kwartaal, Alle Weke, Alle Vakke

ONDERWERP: KLANK

KWARTAAL: 1 STE KWARTAAL

LESPLAN VIR 8ste WEEK

KLAS: PRIMÊR 4

OUDERDOM: 9 jaar

DUUR: 3 periodes van 40 minute elk

DATUM:

ONDERWERP: Interne dubbele konsonante

INHOUD: Interne dubbele konsonante

SPESIFIEKE DOELWITTE: Aan die einde van die les behoort leerlinge in staat te wees om;

  1. Identifiseer, klank en spel woorde met dubbele konsonante

INSKRYWINGSGEDRAG: Leerlinge kan alfabetletters identifiseer

STEL INDUKSIE: Die onderwysers gebruik prente van bekende voorwerpe met dubbele konsonante om die belangstelling van die leerlinge te wek

INSTRUKSIONELE TEGNIEKE: Bespreking, groepaktiwiteite,

INSTRUKSIONELE MATERIALE: Klasstel van die FLOSS-reëls- werkblad, stel mini-witborde en droë-uitveemerkers, mini-witborde, droogveemerkers

INSTRUKSIONELE PROSEDURES

PERIODE 1 EN 2: Identifikasie, klank en spel van woorde met interne dubbele konsonante

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Skryf die woord 'HYN' op die bord

- vra die leerlinge wat al ooit 'konyne' gesien het en verduidelik hulle diertjies. Sy verduidelik ook dat 'HYN' toevallig 'n redelik spesiale spelpatroon gebruik. Dit word gespel met twee 'b' of 'dubbelletters'

- Lig die leerlinge in dat ons vandag gaan oefen om ander woorde te lees en te spel wat ook interne dubbelletters gebruik

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- Verduidelik dat dubbele konsonante natuurlik voorkom in sommige woorde terwyl ander voorkom omdat 'n voorvoegsel of agtervoegsel bygevoeg word bv. haas, wortel, onomkeerbaar ens.

- vertel die leerlinge dat hulle vandag 'n nuwe spelreël geleer sal word genaamd die 'FLOSSREËL' wat sê dat as jy die /f/, /l/, /s/ of /z/ klank na 'n kort vokaalklank hoor by die einde van 'n een lettergreep woord, dan verdubbel jy die eindletters

- Hersien die konsep van 'n lettergreep saam met die klas deur 'n enkele lettergreepwoord hardop te sê en vir die lettergreep te klap

- demonstreer lees en spel van 'n ander woord met interne dubbelletters woord soos 'versnel' en wys beide die kort a en die /k/ in die middel uit

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- gee die mini-witborde en droog-vee merkers aan die leerlinge uit

- skryf die volgende woorde op die bord uit: gang, gorilla, alligator, mammoet

- wys na elke woord en vra die leerlinge om dit op hul bord te skryf, sirkel dan dubbelletters en onderstreep die kort vokaal

-herhaal die proses vir elke woord

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

-Gee die onderstaande oefening vir die leerlinge

Skryf elke woord tussen die hakies langs sy betekenis hieronder

(narcis, konyn, juweliersware, alligator, mammoet, mannequin, moccasin, versnel, gang, gorilla, mayonnaise, orkaan)

1. Groot aap _________

2. om vinniger te gaan _______

3. klein woedende dier ______

4. groot reptiel ________

5. model __________

6. vernietigende wind _______

7. gang, gang ______

8. uitgestorwe olifantagtige dier _______

9. Blom __________

10. Sagte skoene ______

11. halssnoere en armbande ________

12. slaaisous ______

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

EVALUERING

- gaan in by elke individu soos nodig. Monitor, prys en korrigeer waar nodig

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

PERIODE 3: Identifisering, klank en spel van woorde met interne dubbelkonsonante

S/N

STAPPE

ONDERWYSER SE AKTIWITEIT

LEERLING AKTIWITEIT

1

INLEIDING

- Skryf die woord 'abbatoir' op die bord

- vra die leerlinge wat voorheen by 'n abbatoir was en verduidelik dat dit 'n plek is waar plaasdiere soos beeste, bokke, ramme ens geslag word en dat dit 'n spesiale spelpatroon het. Dit word gespel met twee 'b' of 'dubbelletters'

- Lig die leerlinge in dat ons vandag gaan oefen om ander woorde te lees en te spel wat ook interne dubbelkonsonante gebruik

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

2

UITDRUKKELIGE INSTRUKSIE/ONDERWYSER MODELLERING

- wys op die woord 'ABBATOIR' en wys daarop dat die letter 'a' 'n kort 'a'-klank maak

- vertel die leerlinge dat hulle ander woorde gaan leer wat interne dubbelkonsonante bevat

- Hersien die konsep van 'n lettergreep saam met die klas deur 'n enkele lettergreepwoord hardop te sê en vir die lettergreep te klap

- demonstreer lees en spel van 'n ander interne dubbelkonsonantwoord soos 'pap' en wys beide die kort o en die /r/ in die middel uit

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

3

BEGELEIDE PRAKTYK

- gee die mini-witborde en droog-vee merkers aan die leerlinge uit

- skryf die volgende woorde op die bord uit: haas, gobble, toepas, hondjie, mompel, goggle

- wys na elke woord en vra die leerlinge om dit op hul bord te skryf, sirkel dan dubbelletters en onderstreep die kort vokaal

-herhaal die proses vir elke woord

- Leerlinge neem waar, leer en neem deel

4

ONAFHANKLIKE WERKTYD

- Gee vir die leerlinge die onderstaande oefening om aan te werk.

Kies 'n stel dubbelletters in die blokkie en skryf in die toepaslike spasie hieronder. Gebruik elke stel dubbelletters twee keer

nn

pp

ss

rr

tt

Zz

1. bu___ard (groot voël)

2. aba___oir (vleis werke)

3. mu___on(vleis van skaap)

4. profe___of(geleerde onderwyser)

5. hi__opotamus (groot dier)

6. bli__ard (sneeustorm)

7. squi__el (klein dier)

8. pa____enger (persoon wat bestuur word)

9. sa__huur('n kosbare blousteen)

10. i__ocent (onskuldig)

11. po__idge(maaltyd)

12. ante__a (antenne vir 'n televisie)

Kies die korrekte stel dubbelletters om die spasie te vul

1. pu__in(voël)

ff, mm

2. che__ar(kaas)

tt,dd

3. bro__li(groente)

bb, cc

4. sa___le(rystoel)

dd, pp

5. exa__erate (oorbeklemtoon)

mm,gg

6. a__ic (boonste kamer)

zz, tt

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

5

EVALUERING

-Loer in by elke individu soos nodig

-Monitor, prys en korrigeer waar nodig

Leerlinge neem waar, leer en neem deel

Naam:__________ Datum:_______________

VLOOSWOORDE

FLOSS reël: As jy die /f/, /l/, /s/, of /z/ klank na 'n kort vokaalklank aan die einde van 'n een lettergreepwoord kan hoor, dan verdubbel jy die eindletters:

Lees die woorde in die woordbank. Sorteer die woorde in woorde wat die FLOSS-reël volg en dié wat dit nie doen nie.

VLOOS JA

 

 

VLOOS NR